Zarzuty dla reklamy nowych produktów

Reklamie nowych produktów często stawia się zarzut rozbudzania potrzeb kon­sumentów. Taka ocena jest jednak niewła­ściwa. Reklama może, oczywiście, przy­spieszyć wstępną adaptację nowych produktów przez uświadomienie klientom ich istnienia, a pośrednio może przyczy­niać się do tego, że będą one rozprowadza­ne i oferowane przez handel detaliczny. Jednakże w takich przypadkach reklama ułatwia jedynie i przyspiesza bieg zdarzeń, nie jest natomiast ich głównym sprawcą. Inicjowanie pierwszych zakupów nowych produktów nie jest istotą sprawy, jeśli chodzi o zrozumienie stałego zapotrzebo­wania społecznego na towary.

 

Fragmenty z książki "Jak działa reklama".

Autorzy: redakcja, John Philip Jones.

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.


Nauka języka za granicą

Przegląd uczelni w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura FOTO 4
miniatura Biblioteka
miniatura
 
Polityka Prywatności