Marka jako dodawanie wartości

Wartość dodana jest koncepcją względną, która umożliwia klientom do­konanie zakupu na podstawie przewagi danej marki nad konkurującymi ze sobą markami. Klienci mogą także oprzeć swo­ją decyzję na dokonywanych przez organi­zację usprawnieniach marki. Przykładem może być właściciel samochodu, który jest bardzo zadowolony, gdy może wy­mienić stary model samochodu na nowszy model tej samej marki. Wywiady z kon­sultantami ds. brandingu (de Chernatony, Harris, DalFOlmo Riley, 2000) wykazały, że jeśli nie doszło do przełomu technolo­gicznego, który mógłby utworzyć nowy rynek, to wartości dodanej nie należy spo­strzegać w kategoriach podstawowego to­waru, lecz raczej w kategoriach konku­rencji lub czasu.

 

Fragmenty z książki "Marka".

Autor: Leslie de Chernatony.

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

 
Polityka Prywatności