Kreowanie potrzeb konsumentów

Reklamie powszechnie przypisuje się kre­owanie potrzeb konsumentów. W 1972 ro­ku w Journal of'Advertising Research zacy­towano stówa Solą Goldena: „Reklama jest zwornikiem, dzięki któremu wszyst­kie elementy systemu trzymają się kupy - korzyści konsumenta, rozwój ekonomicz­ny, zyski przedsiębiorstw, postęp techno­logiczny".

 

Kilka lat wcześniej John T. Connor, ówczesny minister handlu USA, powie­dział: Bez reklamy najpewniej nie mielibyśmy takiej bezpre­cedensowej koniunktury, jaką mieliśmy przez ubiegłe 67 miesięcy. Reklama bowiem jest absolutnie nie­zbędnym składnikiem w ekonomicznym konglomera­cie elementów systemu wolnej przedsiębiorczości, który wytworzył tę koniunkturę. Bez reklamy nie mielibyśmy spadku bezrobocia z po­nad 7% do poniżej 4%.

 

Fragmenty z książki "Jak działa reklama".

Autorzy: redakcja, John Philip Jones.

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

 

 


Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg
agh_pl_220_300.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura wydział Wzornictwa, autor: Barabasz Opałko
miniatura studenci - Collegium Medicum
miniatura
 
Polityka Prywatności