Dlaczego pytania są ważne?

Skoro tylko między dwojgiem ludzi dojdzie do porozumienia nie­werbalnego, znaczy to, że można, a nawet trzeba podjąć rozmo­wę. Wstępem do niej jest wypowiedź własna lub pytanie. Właśnie dlatego zajmiemy się teraz technikami zadawania pytań oraz dwo­ma wielkimi tematami tabu dotyczącymi wypowiedzi własnych. Po­jęcie techniki zadawania pytań pojawiło się tutaj nieprzypadkowo, chodzi bowiem właśnie o sposób, w jaki pytamy — nie róbmy tego tak po prostu, bez zastanowienia.

 

Dlaczego zadawanie pytań jest tak ważne? Przede wszystkim py­tania stwarzają atmosferę odprężenia, za ich sprawą obie strony mogą uczestniczyć w rozmowie i są pobudzone do myślenia. Odpowiedzi dostarczają pytającemu ważnych lub zgoła niezbędnych informacji. O technikach mówimy dlatego, że chodzi nam o przedstawienie pytań świadomie formułowanych po to, by uzyskać stosowne odpowiedzi, by skierować rozmowę na określone tory, by ją ożywić lub podtrzymać.

 

Do nawiązania kontaktu z nieznajomym szczególnie przydatne są dwie formy pytań: pytanie typu otwartego, czyli takie, które „otwie­ra" naszego rozmówcę, umożliwiając mu dłuższą wypowiedź, i pyta­nie zamknięte, pozbawiające go tej możliwości.

 

Fragmenty z książki "Sztuka nawiązywania pierwszego kontaktu".

Autor: Ursula Degen.

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

 
Polityka Prywatności