Uścisk dłoni - porady

1.                  Gdy zbliżasz się do danej osoby, nie zapomnij o przybraniu prawidło­wej postawy. Zatrzymaj się, zanim wyciągniesz rękę, abyś nie znalazł się zbyt blisko. W dodatku dzięki temu gest uścisku dłoni wyda się dru­giej osobie czymś szczególnym, przeznaczonym tylko dla niej.

 

2.                  Ujmij dłoń tej osoby w swoją dłoń. Zwłaszcza kobiety powinny zwracać uwagę na to, by nie podawać jedynie palców. Zetknięcie się całymi dłońmi pomaga uniknąć potrząsania „śniętą rybą" oraz bolesnych uścisków, kiedy to palce zostają niemal zmiażdżone.

 

3.                  Zatrzymaj dłoń partnera w swojej o chwilę dłużej, niż to niezbędne. Potrząśnij nią trzy razy, a nie tylko raz. Wycofaj dłoń.

 

4.                  Sprawdź, w jakiej odległości od siebie stoicie; w Nowym Jorku norma wy­nosi około pół metra. Jeśli jej nie zachowasz, dana osoba natychmiast okaże ci swoją niechęć. Jeżeli to konieczne, dostosuj się do sytuacji.

 

5.                  Możesz położyć swoją lewą dłoń na nadgarstku drugiej osoby, na jej łok­ciu, ramieniu, a nawet możesz ją uściskać. Nie dotyka się okolic miedni­cy, natomiast obojczyk jest miejscem dozwolonym.

 

6.                  Niewłaściwa technika to zbyt egzaltowane potrząsanie dłonią, stanie w zbyt dużej lub w zbyt małej odległości, zbyt późne lub zbyt wczesne wycofanie dłoni, potrząsanie dłonią zbyt wysoko albo zbyt nisko, zbyt wiele lub zbyt mało potrząśnięć dłonią.

 

7.                  W zależności od efektu, jaki pragniesz osiągnąć, możesz zastosować następujące uniwersalne techniki: uścisk dwiema dłońmi, zwyczajny uścisk dłoni, poklepanie po plecach o różnej sile, poklepanie po po­liczku podczas całowania drugiego policzka, przybicie piątki, krótki uścisk.

 

8.                  Jeśli chcesz uniknąć ściskania lub całowania w rękę, wówczas zbliża­jąc się do osoby, z którą się witasz, wyciągnij dłoń. Wprawdzie może ona nadal próbować tak się zachować, ty jednak nadałeś ton sytuacji, sugerując sztywniejszy uścisk dłoni i prawdopodobnie na tym sprawa się zakończy. Tym sposobem unikniesz niepożądanego kontaktu fizycz­nego, nie naruszając jednocześnie poczucia godności danej osoby i nie doprowadzając do tego, by poczuła się przez ciebie odrzucona.

 

9.                  Istnieją sytuacje, w których nie chcesz okazywać uczuć podczas ści­skania dłoni. Zrób wtedy coś zupełnie odmiennego: szybko, szorstko potrząśnij dłonią, nie nawiązując kontaktu wzrokowego. Wszystko za­leży od efektu, jaki chcesz uzyskać.

 

 

Fragmenty z książki "Menadżer z charyzmą".

Autor: Debra Benton.

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

 
Polityka Prywatności