Uczenie się

Może w tym momencie przekonasz się o tym, że nieskoń­czenie wielki jest twój potencjał, jeżeli chodzi o uczenie się. Twoja zdolność do uczenia się nie jest ograniczona ani przez twoje pochodzenie, wykształcenie, wiek lub płeć. Uczenie się należy do twojego biologicznego dziedzictwa i twoja zdolność do uczenia się jest rzeczywiście nieskończona. Może być ogra­niczona jedynie, gdy masz zaniżone poczucie wartości. Na szczęście jest to tylko myśl, którą masz w głowie, a nie nieod­wracalna cecha.

 

Teraz pozwól sobie, proszę, na obserwację oddechu... I spró­buj zauważać swój oddech coraz bardziej wyraźnie - zauważ, jak rozpływa się w tobie, gdy otwierasz ciało, by go w sobie przyjąć.

 

Teraz pozwól sobie na skierowanie świadomości do środka, do każdego tajemniczego miejsca, które jest twoim wewnętrz­nym centrum, gdzie przechowujesz wszystkie swoje zdolno­ści, cały potencjał: zdolność do widzenia, słyszenia, dotyku, smaku i powonienia; zdolność do odczuwania i myślenia, po­ruszania się i mówienia, do wyboru i decydowania. Zauważ, że są to nieskończenie wartościowe pokłady, które wszędzie możesz ze sobą zabrać, w każde nowe miejsce, które sobie wyszukasz. Jesteś całkowicie wyposażony/a, by dokądkolwiek móc iść, ponieważ masz te zdolności.

 

A teraz możesz pomyśleć, jak dobrze się czujemy, gdy uporządkowaliśmy czy wysprzątaliśmy nasz dom. To, co może wczoraj potrzebowałeś/as, dziś już ci nie pasuje. Może się zdecydujesz na porzucenie tego, a stworzysz coś nowego, cze­go trzeba ci na tym etapie życia. Twoje życzenia i potrzeby zmieniają się podczas wędrówki po tym świecie. Dlatego mo­żesz się zatroszczyć o to, by być na bieżąco. Sprawdź, czego teraz potrzebujesz, i zobacz, co już może masz. Używaj wszyst­kiego, co jest potrzebne i oddziel się od tego, co już do ciebie nie pasuje, z wdzięcznością, że tak długo mogłeś/aś tego uży­wać. Pozwól sobie na przyłączenie takich rzeczy do twojego życia, których potrzebujesz, a którymi jeszcze nie dysponu­jesz. I ponieważ ty, jak każdy z nas, ma nieskończone możli­wości bycia kreatywnym, możesz zawsze znaleźć to, czego szukasz.

 

 

Fragmenty z książki
„Medytacje dla menedżerów”

Autor: Klaus W.Vopel

Wydawnictwo "JEDNOŚĆ"

E-KSIĘGARNIA www.jednosc.com.pl

 

 

 
Polityka Prywatności