Kiedy przerwać zadawanie pytań

Stara mądra maksyma sprzedawców brzmi: „Ten, kto pyta, decyduje o przebiegu rozmowy". Mądrości mądrościami, ale z pewnością nie jest dobrze zarzucać kogoś nadmiarem pytań, dlatego też uzupełniam tę maksymę sprzedawców jeszcze jednym zdaniem: „Ten, kto przesadnie wypytuje, odpada z gry".

Ważne jest, by pytania przeplatać własnymi wypowiedziami. Po otrzymaniu odpowiedzi osoba pytająca winna dodać coś od siebie, zanim zada następne pytanie. Należy dążyć do równowagi między etapem konwersacji, który polega na zadawaniu pytań i uzyskiwaniu odpowiedzi, a tym składającym się z dopowiedzeń, dygresji i tym podobnych. Innymi słowy, bilans wypowiedzi własnych i tego, co wniosła do rozmowy druga osoba, powinien być wyrównany.

 

Fragmenty z książki "Sztuka nawiązywania pierwszego kontaktu".

Autor: Ursula Degen.

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

 

 

 
Polityka Prywatności