Marka jako osobowość

Za pomocą zaawansowanych technologii i odpowiednio wysokich inwestycji konku­rencja może naśladować, a nawet przekro­czyć korzyści funkcjonalne wiodącej mar­ki. Jednym ze sposobów utrzymania niepowtarzalnego charakteru marki jest wyposażenie jej w wartości emocjonalne, które niektórzy użytkownicy cenią sobie czasem wyżej od użyteczności funkcjonal­nej marki. Klienci rzadko dokonują do­kładnego przeglądu marki w celu określe­nia jej wartości emocjonalnych, co można stwierdzić na podstawie wcześniej omó­wionych procesów spostrzegania. Użycie do zbudowania marki metafory osobowo­ści, metafory, która czasami znajduje ucie­leśnienie w postaci sławnego człowieka występującego w reklamie marki, znako­micie ułatwia klientom dostrzeżenie war­tości emocjonalnych marki.

 

Fragmenty z książki "Marka".

Autor: Leslie de Chernatony.

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif

Przegląd uczelni
nowe_media_220x300.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Gala absolwenta 2016 - 02
miniatura Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - 1
miniatura MBA - Szkoła Biznesu PW
 
Polityka Prywatności