Marka jako osobowość

Za pomocą zaawansowanych technologii i odpowiednio wysokich inwestycji konku­rencja może naśladować, a nawet przekro­czyć korzyści funkcjonalne wiodącej mar­ki. Jednym ze sposobów utrzymania niepowtarzalnego charakteru marki jest wyposażenie jej w wartości emocjonalne, które niektórzy użytkownicy cenią sobie czasem wyżej od użyteczności funkcjonal­nej marki. Klienci rzadko dokonują do­kładnego przeglądu marki w celu określe­nia jej wartości emocjonalnych, co można stwierdzić na podstawie wcześniej omó­wionych procesów spostrzegania. Użycie do zbudowania marki metafory osobowo­ści, metafory, która czasami znajduje ucie­leśnienie w postaci sławnego człowieka występującego w reklamie marki, znako­micie ułatwia klientom dostrzeżenie war­tości emocjonalnych marki.

 

Fragmenty z książki "Marka".

Autor: Leslie de Chernatony.

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.


Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
WSAiB_baner_220x300px.gif
nowe_media_220x300.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura SGGW
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - 9
 
Polityka Prywatności