Marka jako czynnik ograniczający ryzyko

Wybierając jedną z kilku marek, ludzie nie zawsze decydują się na wybór marki o maksymalnej użyteczności, jak sugeruje teoria ekonomiczna. Zdarzają się sytuacje, w których konsumenci spostrzegają, że narażają się na pewne ryzyko, na przykład obawiają się, iż ich przyjaciołom nie spodoba się jakiś określony styl ubierania się. Często się zdarza, że konsumenci do­konują wyboru pomiędzy dwiema konku­rencyjnymi markami zgodnie z własnym spostrzeganiem tego, która z marek naraża ich na najniższe ryzyko. Bauer (1960) był jednym z pierwszych autorów, którzy za­sugerowali użycie tego pojęcia; od tamtej pory opracowano wiele badań wykazują­cych znaczenie spostrzeganego narażania się na ryzyko, na przykład niepewność konsumentów, czy zakup konkretnej mar­ki przyniesie korzystne rezultaty.

 

Fragmenty z książki "Marka".

Autor: Leslie de Chernatony.

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.


Nauka języka za granicą

Przegląd uczelni w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura FOTO 4
miniatura Biblioteka
miniatura
 
Polityka Prywatności