Marka jako wiązka wartości

Zgodnie z tą interpretacją marka jest spo­strzegana jako wiązka wartości. Przykła­dem tutaj służy Sir Richard Branson, któ­ry oświadczył, że marka Virgin stanowi wiązkę pięciu wartości: jakości, nowator­stwa, wartości materialnej, zabawy i po­czucia wyzwania. Aby projekt ekspansji marki Virgin na nowe rynki mógł zostać zatwierdzony, musi uwzględniać przynaj­mniej cztery z pięciu podstawowych war­tości. Pojmowanie marki jako wiązki war­tości umożliwia odróżnienie danej marki od pozostałych. Zatem, chociaż jest kilka marek samochodów terenowych z napę­dem na cztery koła, to jednak Land Rover zdecydowanie wyróżnia się spośród nich z powodu takich wartości, jak indywidu­alizm, autentyczność i swoboda.

 

Fragmenty z książki "Marka".

Autor: Leslie de Chernatony.

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.


Nauka języka za granicą

Przegląd uczelni w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura FOTO 4
miniatura Biblioteka
miniatura
 
Polityka Prywatności