Marka jako wizja

Kolejnym podejściem do interpretowania marki stosowanym przez menedżerów jest traktowanie jej jako swego rodzaju la­tarni morskiej, której światło wyraźnie wskazuje podróżnym właściwy kierunek drogi. Ujmując to inaczej, marka jest zwią­zana z wizją ulepszania świata przyjmowa­ną przez menedżerów wysokiego szcze­bla. Rolę marki w tym ujęciu można więc zdefiniować jako konsekwencję wizji. Pa­trząc z tej perspektywy, można uznać, że zarządzanie marką polega na poświęceniu pewnego czasu przez członków kierow­nictwa wyższego szczebla na ukazanie światu tego, co pragną mu dać za pośred­nictwem swojej marki. Firma Apple Macintosh pragnie na przykład zwiększyć kre­atywność, Benetton pragnie dla świata harmonii społecznej, a Amazon.com pra­gnie, by do każdego domu mogły trafić książki.

 

Fragmenty z książki "Marka".

Autor: Leslie de Chernatony.

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.


Nauka języka za granicą

Przegląd uczelni w Polsce
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg
WSZUiE-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Studenci WSB
 
Polityka Prywatności