Wyjazdy za granicę - podsumowanie

Spośród trzech grup studentów, z którymi przeprowadzono wywiady grupowe w zasadzie tylko stypendyści przejawiali jakiekolwiek chęci wyjazdu do pracy za granicę. Pozostali studenci traktowali tego rodzaju możliwość albo jako ostateczność (jeśli nie mogliby znaleźć pracy w Polsce), albo też jako szczególną okazję (jeśli praca przyszłaby niejako sama). Biorąc powyższe pod uwagę wysoce uzasadnione i trafne wydaje się szacowanie spodziewanej migracji na niewielkim poziomie.

 

Nadzieje na większe szanse na znalezienie pracy w kraju studenci wiążą między innymi – jeśli nie przede wszystkim – z obecnością Polski w Unii Europejskiej. Studenci doskonale dostrzegają możliwości, jakie daje im członkostwo Polski w UE. Możliwości polegające na otwarciu coraz to nowych rynków pracy. Niemniej jednak równie często wyrażają też przekonanie, że dzięki członkostwu Polski w Unii na lepsze będzie się zmieniać sytuacja na naszym rynku pracy.

 

 

 

 
Polityka Prywatności