Spodziewany poziom migracji – próba oszacowania

Aby urealnić szacunki związane poziomem migracji studentów należy uwzględnić wszystkie dotychczas omawiane wskaźniki. Poniżej znajduje się schemat, z którego korzystaliśmy po realizacji poprzedniego badania. Schemat ten ma na celu próbę oszacowania spodziewanego poziomu migracji. Obok poszczególnych warunków, w nawiasach zapisano odsetki spośród ogółu studentów, którzy spełniają równocześnie wszystkie warunki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okazuje się, że wśród studentów ostatnich lat studiów 13% osób spełnia równocześnie wszystkie z czterech powyższych warunków. Są to zatem osoby, które deklarują chęć wyjazdu do pracy za granicę, podjęły już jakieś starania w tym kierunku, znają kogoś, kto pracuje bądź pracował w kraju, do którego się wybierają i mają świadomość kosztów związanych z takim wyjazdem.

 

Przypomnijmy, że wykorzystując ten sam schemat w poprzednim badaniu uzyskaliśmy odsetek 15%. Można zatem powiedzieć, że rzeczywiste zainteresowanie zagranicznymi wyjazdami zarobkowymi wśród studentów pozostaje na stabilnym poziomie.

 

 

 


Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
boks.jpg
Akademia_WSB_przeglad.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Rektor WSAiB dr Tomasz Białas
miniatura
 
Polityka Prywatności