Studenci i Konstytucja Unii Europejskiej

Studentów zapytano również czy wzięliby udział w referendum w sprawie przyjęcia Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej oraz – jeśli tak – czy głosowaliby za przyjęciem Traktatu. Okazało się, że znaczna większość studentów (67%) zamierza wziąć udział w referendum konstytucyjnym, chociaż tylko jedna piąta wyraża swoją chęć w sposób zdecydowany.

 

Podobnie jak poprzednio, również i tym razem ujawnił się wpływ wykształcenia rodziców deklaracje studentów. Im rodzice studentów są lepiej wykształceni, tym częściej oni sami deklarują chęć udziału w referendum.

 

Spośród różnych uczelni, na których prowadzone było badanie uwagę zwraca ponadto stosunkowo mała aktywność studentów uczelni medycznych. Niespełna jedna piąta spośród nich (19%) zadeklarowała, że na pewno weźmie udział w referendum.

 

Spośród studentów, którzy mają zamiar wziąć udział w referendum dokładnie połowa zadeklarowała, że będzie głosować za przyjęciem konstytucji. Przeciwko przyjęciu konstytucji będzie głosować niespełna jedna piąta zdecydowanych wziąć udział w referendum (17%). Spora grupa studentów, bo 31% nie potrafiła na to pytanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

 

Rys. 22 Czy głosował(a)byś za czy przeciwko przyjęciu Konstytucji Unii Europejskiej?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwolennicy przyjęcia konstytucji, to nieco częściej kobiety niż mężczyźni, studenci pochodzący z średnich lub dużych miast, których rodzice posiadają wyższe wykształcenie.

 

 

 


Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Kampusu WSB we Wrocławiu - 5
miniatura
 
Polityka Prywatności