Wyjazdy zarobkowe studentów

Elementem strategii życiowej mogą być plany związane z wyjazdami zarobkowymi za granicę. W przeddzień wstąpienia Polski do Unii Europejskiej wiele się mówiło o możliwym drenażu mózgów, o spodziewanych masowych wyjazdach młodych ludzi (choć nie tylko) do pracy za granicę. Tak się jednak nie stało. Badanie zrealizowane przez Student News dla UKIE w maju 2004 r. praktycznie obaliło hipotezę o możliwości masowych wyjazdów młodych ludzi za granicę. Dzięki równoczesnej kontroli wielu zmiennych, takich jak: podjęcie starań w związku ze znalezieniem pracy za granicą, czy świadomość kosztów związanych z takim wyjazdem, możliwa była weryfikacja deklaracji studentów. Stało się jasne, że na podstawie ogólnych deklaracjach chęci wyjazdu nie można wyprowadzać żadnych wniosków o rzeczywistych chęciach wyjazdu, ani tym bardziej szacować rozmiarów spodziewanej migracji.

 

 

 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
boks_220.gif

Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Akademia Leona Koźmińskiego
miniatura
miniatura Inauguracja-roku-akademickiego-2016-2017- 04
 
Polityka Prywatności