Studia w kraju czy za granicą

Myśląc o podjęciu studiów doktoranckich studenci bardzo rzadko biorą pod uwagę możliwość wyjazdu w tym celu za granicę. Spośród osób zainteresowanych podjęciem studiów doktoranckich niespełna jedna piąta badanych chciałaby podjąć studia za granicą.

 

 

Rys. 9 Czy chciał(a)byś podjąć te studia w kraju czy za granicą?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
PUM_220.jpg
AHE_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności