Praca na terenie kraju Unii Europejskiej

Niemniej jednak porównując wyniki ostatniego badania z badaniem poprzednim już na poziomie ogólnych deklaracji chęci wyjazdu do pracy za granicę widać wyraźnie, że studenci są obecnie mniej zainteresowani takimi wyjazdami niż w chwili, gdy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Obecnie 51% studentów deklaruje, że chciałoby wyjechać za granicę w celu podjęcia pracy. Równolegle rośnie odsetek osób nie zainteresowanych takimi wyjazdami.

 

 

Rys. 11 Czy chciał(a)byś podjąć pracę na terenie innego kraju Unii Europejskiej?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenci zainteresowani wyjazdem do pracy za granicę najczęściej chcieliby spędzić za granicą rok lub więcej czasu. Jedna piąta spośród zainteresowanych wyjazdem studentów (23%) deklaruje, że chciałaby tam pracować na stałe i tam zamieszkać.

 

Jedna trzecia zainteresowanych wyjazdem studentów podjęła już jakieś starania w związku ze znalezieniem pracy za granicą. Pozostałe osoby poprzestają póki co na ogólnych deklaracjach chęci wyjazdu.

 

 

 

 

 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura WSBiNoZ 4
 
Polityka Prywatności