Korzyści czy straty

Wśród korzyści, jakie Polska odniesie z przystąpienia do UE studenci zdecydowanie najczęściej wymieniali lepsze perspektywy dla młodzieży (45%). Stosunkowo często wskazywano również w tym kontekście na poprawę infrastruktury technicznej (22%), łatwiejsze kontakty ze światem (26%), poprawę sytuacji gospodarczej (19%) oraz nowe rynki zbytu dla polskich firm (24%).

 

Mówiąc o zagrożeniach studenci zdecydowanie najczęściej zwracają natomiast uwagę na podwyżki cen większości produktów (68%). Zdaniem studentów powinniśmy się również obawiać wykupu ziemi przez cudzoziemców (20%). Wykupu ziemi przez cudzoziemców obawiają się nieco częściej studenci pochodzący ze wsi (26%), bądź studiujący w mniejszych ośrodkach (np. Lublin – 28%). Zdecydowanie najbardziej istotny wpływ na postrzeganie tego elementu (wykup ziemi przez cudzoziemców) jako zagrożenia wynikającego z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej ma natomiast wykształcenie rodziców, a zwłaszcza wykształcenie matki. Rozpiętość wskazań wynosi tu od 33% (w sytuacji, gdy matka ma wykształcenie podstawowe lub zawodowe) do 18% (gdy matka ma wykształcenie wyższe).

 

Studenci są najczęściej przekonani, że w wyniku integracji Polski z Unią Europejską oni sami więcej skorzystają niż stracą. Tylko nieliczni badani (5%) byli zdania, że członkostwo Polski w UE będzie dla nich oznaczać więcej strat. Dla niespełna jednej piątej badanych (17%) bilans korzyści i strat się zrównoważy, dodatkowo 15% studentów stwierdziło, że integracja Polski z UE w ich przypadku niczego nie zmieni.

 

 

Rys. 21 Jak sądzisz, czy Ty osobiście w wyniku integracji naszego kraju z UE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenci przekonani o tym, że integracja przyniesie dla nich więcej korzyści to znacznie częściej mężczyźni (50%) niż kobiety (36%). Nie oznacza to jednak, że automatycznie kobiety postrzegają integrację bardziej krytycznie. Kobiety częściej od mężczyzn udzielały odpowiedzi „trudno powiedzieć”, bądź były zdania, że członkostwo Polski w Unii nie powinno przynieść żadnych zmian.

 

Więcej korzyści dla siebie w wyniku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej widzą ponadto osoby najlepiej sytuowane, których sytuacja materialna jest dobra bądź bardzo dobra. Przeciwnie natomiast osoby określające swoją sytuację jako złą. Ci z kolei znacznie częściej niż inni badani są zdania, że członkostwo Polski w Unii przyniesie dla nich więcej strat.

 

Istotny wpływ na sposób, w jaki postrzegany jest proces integracji europejskiej ma wykształcenie rodziców. Okazuje się, że entuzjazm studentów wobec integracji europejskiej jest tym większy, im lepiej wykształceni są ich rodzice. Dodatkowo, studenci, którzy obawiają się, że w wyniku integracji więcej stracą, znajdują się częściej w znacznie gorszej sytuacji materialnej od swoich kolegów, którzy spodziewają się więcej korzyści.

 

 

 

 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif

Przegląd uczelni
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus WUM przy ul. Lindleya
miniatura
 
Polityka Prywatności