Szanse na pracę po ukończeniu studiów

Studenci zapytani już jednak wprost, jak oceniają swoje szanse na podjęcie pracy zawodowej po ukończeniu studiów w większości nie mieli wątpliwości, czego się mogą spodziewać. W większości też oceny studentów były pozytywne. Połowa badanych uznała, że ma duże szanse na znalezienie pracy (z czego 9% odpowiedziało, że ma „bardzo duże szanse”). Jedna piąta studentów stwierdziła, że ma małe szanse i tyle samo osób nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

 

Rys. 5 Jak oceniasz swoje szanse na podjęcie pracy zawodowej po ukończeniu studiów?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porównując ten rezultat z wynikami poprzednich pomiarów widać wyraźnie, że następuje poprawa nastrojów wśród studentów. W ciągu siedmiu ostatnich miesięcy (od maja do grudnia 2004) odsetek osób przekonanych o swoich dużych szansach na podjęcie pracy zawodowej wzrósł 11 punktów procentowych. Przypomnijmy jeszcze raz, że w ostatnim badaniu badani byli studenci ostatnich lat studiów, którzy jak powiedziano, bardziej realnie niż ich młodsi koledzy oceniają rzeczywistość. Tym bardziej optymistyczne są dane z ostatniego badania.

 

 

 

 

 

 
Polityka Prywatności