Stypendium za granicą

Wyjazdy na stypendia zagraniczne są jeszcze mało powszechne wśród polskich studentów. Stosunkowo mało studentów, bo tylko 15%, ubiegało się o wyjazd za granicę w ramach jakiś programów edukacyjnych. Wyjeżdżało za granicę w ramach programów edukacyjnych już tylko 4% studentów. Jeden na stu studentów wyjeżdżał w ramach programu Erasmus i tyle samo w ramach programu Leonardo da Vinci.

 

Spośród dziesięciu objętych badaniem ośrodków akademickich, pod względem aktywności studentów związanej z ubieganiem się o wyjazdy za granicę na stypendia na pierwszy plan zdecydowanie wybija się Warszawa. Studenci z pozostałych ośrodków ubiegali się o wyjazdy tego rodzaju znacznie rzadziej. Najmniejszą aktywność studentów pod tym względem zanotowano w Gdańsku, Bydgoszczy i Toruniu.

 

Spośród ogółu badanych studentów 10% osób zadeklarowało, że stara się właśnie o wyjazd za granicę w ramach jakiś programów edukacyjnych. Zarówno jeśli chodzi o starania, jak i już odbyte stypendia w bardzo silnym związku pozostają one z deklarowaną sytuacją materialną studentów. Najkrócej mówiąc, im studenci lepiej sytuowani, tym częściej ubiegają się i wyjeżdżają na stypendia za granicę.

 

 

 

 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą

Przegląd uczelni
UG_przeglad_uczelni_1.jpg
boks_dni_otwarte.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura wydział Wzornictwa, autor: Natalia Ślizowska
miniatura
 
Polityka Prywatności