Uczelnia i przygotowanie zawodowe

Większość studentów (60%) pozytywnie ocenia swoje uczelnie pod względem uzyskiwanego na nich przygotowania zawodowego. Jedna czwarta studentów ostatnich lat studiów oceniła, że uczelnia na której studiują nie daje im dobrego przygotowania zawodowego.

Rys. 10 Czy sądzisz, że uczelnia daje Ci dobre przygotowanie zawodowe? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsze zdanie o swojej uczelni mają pod tym względem studenci uczelni rolniczych, uniwersytetów i politechniki. Stosunkowo gorsze mniemanie o przygotowaniu zawodowym przez swoje uczelnie mają studenci uczelni ekonomicznych. Ten ostatni rezultat może nieco dziwić zwłaszcza wobec tego co w poprzednim rozdziale zostało powiedziane o studentach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

 

 

 

 

 


Nauka języka za granicą
ef_220.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
WSZUiE-220_1.jpg
SWPS_220_uni.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii
miniatura
 
Polityka Prywatności