Oceny sytuacji na rynku pracy

Optymizm w stosunku do sytuacji gospodarczej przekłada się na oceny rynku pracy. Okazuje się bowiem, że coraz więcej studentów jest zdania, że obecnie jest łatwiej znaleźć pracę.

 

 

Rys. 3 Jak oceniasz obecną sytuację na rynku pracy? Czy Twoim zdaniem obecnie jest łatwiej czy trudniej znaleźć pracę niż przed 12 miesiącami?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od ostatniego pomiaru osłabł jednak nieco entuzjazm w stosunku do przyszłej sytuacji na rynku pracy. Wprawdzie odsetek pesymistów nieznacznie się zmniejszył, jednak w tym samym czasie ubyło również nieco optymistów. Studenci coraz częściej natomiast mają problem z wyraźną oceną tego co przyniesie przyszłość, czego wyrazem jest stały wzrost odsetka osób udzielających odpowiedzi „trudno powiedzieć”.

 

 

Rys. 4 A jak będzie się zmieniała sytuacja na rynku pracy? Czy Twoim zdaniem W ciągu najbliższych 12 miesięcy będzie łatwiej czy trudniej znaleźć pracę?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizując ten rezultat nie można zapominać, że ostatnie badanie realizowano wyłącznie wśród studentów ostatnich lat studiów, dla których perspektywa najbliższych 12 miesięcy mogła się zbiegać z zakończeniem studiów i rozpoczęciem, bądź przynajmniej próbą rozpoczęcia kariery zawodowej. W tej sytuacji oceny formułowane przez studentów są z pewnością bardziej realne i jeśli nie mają oni jasnych perspektyw częściej mogli właśnie wycofywać się z odpowiedzi.

 

 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
WSE_220.gif
wseit_boks.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności