Pozytywny stosunek do integracji europejskiej

Większość studentów ma pozytywny stosunek do integracji europejskiej. Przystąpienie Polski do Unii wzbudza w nich na ogół nadzieję. W maju 2004 r., a więc w miesiącu, w którym Polska wstąpiła do Unii Europejskiej wielu studentom towarzyszyła również niepewność. Ostatnie badanie pokazuje, że poziom niepewności zmniejszył się w sposób bardzo istotny. Obecnie na pytanie: „co czujesz w związku z przystąpieniem Polski do UE?” odpowiedź „niepewność” wskazało 34% studentów. Poprzednio (w maju 2004 r.) odsetek ten wynosił 52%.

 

Wynik ten świadczy o tym, że podobnie jak to się dzieje w innych grupach społecznych, studenci coraz bardziej oswajają się z nową rzeczywistością. Budzi ona w nich coraz mniej obaw. W maju 2004 r. strach w związku z przystąpieniem Polski do UE odczuwało 13% studentów. Obecnie jest to 8%.

 

Pozostałe odpowiedzi, takie jak „radość”, „obojętność”, „dumę” czy „złość” wskazywane były przez studentów znacznie rzadziej.

 

Rys. 19 Co czujesz w związku z przystąpieniem Polski do UE?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak wskazań na odpowiedzi typu: duma, złość, wstyd z jednej strony, a z drugiej strony bardzo liczne wskazania na bardzo ogólne i wiele mówiące stwierdzenie „nadzieja”, może świadczyć o tym, że studenci postrzegają akces do Unii Europejskiej bardziej w kategoriach praktycznych (np. nadzieja na nowe miejsca pracy, wzrost inwestycji, poprawę warunków życia), aniżeli w perspektywie dumy, wstydu czy złości. Wydaje się, że integracja europejska ma dla studentów znaczenie o tyle, o ile wiąże się ona z praktycznymi korzyściami. Pozbawiona jest natomiast jakichkolwiek znaczeń ideologicznych, czy nawet politycznych.

 

 

 


Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
nowe_media_220x300.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura UTH 07
miniatura
 
Polityka Prywatności