Unia Europejska w rozmowach studentów - podsumowanie

Problematyka Unii Europejskiej nie jest ulubionym tematem prywatnych rozmów studentów. Niemniej jednak zagadnienia związane z integracją europejską są na ogół im znane. Wyjątek stanowią studenci Politechniki, którzy tematyką tą interesują się wyraźnie rzadziej i niejednokrotnie mieli problem z ustosunkowaniem się do choćby ogólnych kwestii związanych z Unią Europejską.

 

Studenci na ogół bardzo pozytywnie odbierają członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Nie zmienia to jednak faktu, że zapytani o korzyści, jakie dostrzegają dla siebie i swojego środowiska w związku z obecnością Polski w UE, mieli spore trudności ze wskazaniem choćby kilku. Zdaniem studentów przystąpienie Polski do UE w ich życiu wiele nie zmieniło i nie zmieni. Tak jak dotychczas mogą swobodnie podróżować po całej Europie, nadal mogą również korzystać z programów edukacyjnych UE. Jeśli nastąpi jakakolwiek zmiana, to będzie to zmiana skali (więcej wyjazdów). Same wyjazdy będą też przysparzać mniej formalności, bo wiele obowiązujących wcześniej procedur już nie istnieje.

 

Studenci jeśli dostrzegają pozytywne zmiany w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, to gównie w odniesieniu do całego kraju, sytuacji gospodarczej czy na rynku pracy. Trudno jest im sobie nawet wyobrazić jakiekolwiek zamiany na uczelniach, które mogłyby wyniknąć na skutek członkostwa Polski w UE.

 

 

 

 


Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
SWPS_220_uni.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności