Przyszłe miejsce pracy

Jako przyszłe miejsce pracy większość studentów wybiera prywatną firmę (40%). W firmie państwowej chciałoby pracować 8% studentów. W urzędzie bądź w instytucji państwowej chciałby pracować co dziesiąty student. Taki sam odsetek studentów jest zainteresowany pracą w instytucji międzynarodowej.

 

Spośród ogółu badanych studentów 7% osób chciałoby pracować na uczelni. Zdecydowana większość z nich myśli już o podjęciu studiów doktoranckich. Wynik ten koresponduje zatem z rezultatem omawianym wcześniej mówiącym o planach, jakie studenci mają po ukończeniu studiów magisterskich. Przypomnijmy, że odsetek studentów zainteresowanych podjęciem studiów doktoranckich nie podejmując w tym czasie pracy oszacowaliśmy na 6%. Moglibyśmy zatem stwierdzić, że spośród studentów ostatnich lat studiów taki właśnie odsetek osób myśli poważnie o karierze naukowej.

 

 

Rys. 10 Gdzie chciał(a)byś w przyszłości pracować?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracą na uczelni najczęściej są zainteresowani studenci uniwersytetów (10%) i 11uczelni technicznych (politechniki – 6%). Co ciekawe natomiast, zainteresowania pracą na uczelni nie wykazał żaden z badanych studentów uczelni medycznych. Pracą na uczelni bardzo rzadko zainteresowani są również studenci uczelni ekonomicznych (2%).

 

Studenci postawieni przed wyborem, czy po ukończeniu studiów woleliby prowadzić własną firmę czy też pracować jako pracownik, znacznie częściej wybierają tę pierwszą możliwość. Połowa spośród badanych studentów wolałaby prowadzić własną firmę i niespełna jedna trzecia wolałaby być zatrudniona.

 

 

Rys. 10 Gdybyś mógł/mogła wybierać po ukończeniu studiów, to czy wolał(a)byś prowadzić własną firmę czy być zatrudnionym jako pracownik?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niechęć do bycia zatrudnionym jest największa wśród studentów uczelni technicznych (politechniki) i uczelni medycznych. 

 

 

 

 

 

 

 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg
PUM_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Akademia Ignatianum w Krakowie - studenci
 
Polityka Prywatności