Studia w RumuniiORGANIZACJA STUDIÓW

Kandydaci na studia w Rumunii mają do wyboru uniwersytety, szkoły wyższe, akademie, konserwatoria i koledże uniwersyteckie (rum. colegiu universitar). W sumie w kraju działa 49 państwowych uczelni wyższych (324 wydziały) oraz 8 szkół prywatnych. Pełną listę rumuńskich szkół znaleźć można na stronie www.studyinginromania.com.

Stopnie akademickie

Podobnie jak w innych krajach realizujących Proces boloński, studia wyższe w Rumunii podzielone są na trzy etapy (undergraduate, graduate, postgraduate). Studia I stopnia obejmują cykl skrócony (short-time cycle) lub zwykły (long-term cycle). Ten pierwszy to 2- lub 3-letnie studia w koledżach uniwersyteckich zakończone zdobyciem diplomã de absolvire. Ten drugi to 4-, 5- lub 6-letnia nauka na uniwersytetach, w akademiach lub konserwatoriach zakończona uzyskaniem tytułu licencjata (rum. diplomã de licenþã). Studia II stopnia (advanced studies i master studies) trwają rok lub dwa lata i kończą się zdobyciem tytułu magistra (rum. diplomã de studii aprofundate). Licencjaci mogą również kontynuować naukę na specjalistycznych studiach interdyscyplinarnych (graduate academic studies), trwających od dwóch do trzech lat. Ich absolwenci otrzymują (rum. diplomã de studii academice). Studia III stopnia – doktoranckie – trwają od minimum 4 do minimum 6 lat i kończą się uzyskaniem (rum. diplomã de doctor).

REKRUTACJA

Tryb rekrutacji i dokumenty. Dwa podstawowe warunki do spełnienia to świadectwo maturalne i znajomość języka wykładowego. Pierwszy krok w drodze na studia to potwierdzenie swoich dokumentów ze szkoły średniej w rumuńskim Krajowym Centrum Uznawalności i Równoważności Dyplomów (Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, CNRED). Jego urzędnicy wymagają przedstawienia – poza wnioskiem i uwierzytelnionymi kopiami świadectw – również kopii dowodu tożsamości i potwierdzenia uiszczenia stosownej opłaty. Dokumenty muszą być przetłumaczone na język rumuński lub angielski. Po uznaniu dyplomu można już składać dokumenty na wybranej uczelni (rekrutacja w Rumunii nie jest scentralizowana). Jej pracownicy poproszą cię, byś osobiście przedłożył m.in. świadectwo maturalne, odpis aktu urodzenia, świadectwo zdrowia i potwierdzenie zdania egzaminu językowego. Komplet dokumentów przesyłany jest następnie do rumuńskiego ministerstwa edukacji, które wystawia potwierdzenie przyjęcia na studia (letter of acceptance) Więcej szczegółów na stronach uczelni oraz na www.studyinginromania.com.

Znajomość języka, certyfikaty

Jeśli zamierzasz studiować po rumuńsku, a nie znasz tego języka, musisz zaliczyć tzw. rok przygotowawczy (preparatory year). O miejsce na regularnych studiach możesz się ubiegać dopiero po zdaniu kończących go egzaminów. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz na stronie www.studyinginromania.com. Obowiązek nauki rumuńskiego spoczywa również na tych, którzy wybrali kierunki z wykładowym angielskim, francuskim lub niemieckim (największa oferta dotyczy medycyny). Część przedmiotów i tak wykładana jest po rumuńsku, w dodatku uczelnie oczekują, że przyszli lekarze będą umieli dogadywać się z miejscowymi pacjentami. Znajomość miejscowego języka jest również konieczna do otrzymania finansowego wsparcia ze strony rumuńskiego rządu. Od studentów planujących studia w jęz. angielskim, niemieckim lub francuskim uczelnie wymagają przedstawienia certyfikatów (IELTS, TOEFL, DELF/DALF, TestDaF) lub zdania egzaminu organizowanego według wymagań Romanian Language Institute.

KOSZTY STUDIOWANIA

Studia są płatne – w zależności od stopnia i kierunku studiów opłata wynosi równowartość od 2000 do 5000 euro rocznie. Cennik kierunków na Uniwersytecie w Bukareszcie dostępny jest tutaj. Więcej szczegółów na stronie www.studyinginromania.com.

Utrzymanie i zakwaterowanie

Rumunia to jeden z najuboższych, a więc i najtańszych krajów Unii Europejskiej – koszty życia są tu o 60 proc. niższe od średnich we Wspólnocie. Kij ma jednak dwa końce – szokująco niskie są również zarobki. Miesięczna opłata za akademik nie powinna przekroczyć 40-50 euro, wynajęcie mieszkania kosztuje 100-300 euro za miesiąc, a na żywność trzeba wydać ok. 300 euro. Szczegóły na stronie www.studyinginromania.com. Ofert wynajmu można poszukać na stronach agencji nieruchomości.

Stypendia

Studenci mogą liczyć na dwa rodzaje wsparcia: stypendia naukowe (ok. 250-500 lejów miesięcznie, 1 lej = ok. 0,95 zł) oraz socjalne (ok. 300 lejów). Co roku rząd Rumunii przyznaje też stypendia najlepszym studentom zagranicznym – dzięki temu mogą uczyć się za darmo. Więcej informacji w raporcie Eurydice oraz na stronach agencji Roburse.

PRACA DLA STUDENTA

Pozwolenie na pracę w Rumunii nie jest potrzebne, zdecydowana większość pracodawców wymaga jednak znajomości rumuńskiego. Bezrobocie w tym kraju jest dość wysokie, trzeba więc przygotować się na konkurowanie z miejscowymi studentami. Średnia płaca w Rumunii wynosi – w przeliczeniu - ok. 550 euro/miesięcznie.

UWAGI

  • W Rumunii istnieje obowiązek meldunkowy. Po 15-dniowym pobycie w danej miejscowości należy zgłosić się osobiście na najbliższy posterunek policji, Policji Granicznej lub do Rumuńskiego Urzędu ds. Imigracji (Oficiul Român pentru Imigrări), który ma swoje oddziały w każdym rumuńskim mieście wojewódzkim.
  • Jak wszędzie w Unii Europejskiej, przez pierwsze 90 dni pobytu w Rumunii nie musisz załatwiać jakichkolwiek pozwoleń. Jeśli jednak zamierzasz mieszkać w tym kraju dłużej - i studiować – musisz uzyskać potwierdzenie prawa pobytu w rumuńskim Biurze Imigracyjnym, działającym w ramach miejscowego ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji. Formularz wniosku o rejestrację pobytu znajdziesz na stronie Ambasady Polski w Bukareszcie.


LINKI

studia.wEuropie.info

Lista uczelni wraz z www i mapami 

Praca w Rumunii

Szkolnictwo wyższe w Rumunii

Języki w Rumunii

www.romanianstudentsclub.com

Portal studentów rumuńskich

www.anosr.ro

Związek studentów Rumunii


źródło: Eurodesk Polska

aktualizacja: 26-07-2013

 
Polityka Prywatności