Studia we FrancjiORGANIZACJA STUDIÓW

Uczelnie. Francuski system szkolnictwa wyższego obejmuje uczelnie o zróżnicowanej strukturze i charakterze. Studiować można na jednej z 3500 szkół wyższych publicznych lub prywatnych, m.in. na 83 uniwersytetach. Istnieją tu również nowoczesne kampusy szkół handlowych lub inżynierskich. Do wyboru są również elitarne Grandes Écoles, w tym szkoły administracji publicznej (ENA) oraz inne szkoły wyższe, m.in. biznesowe.

Stopnie akademickie

Trzyletnie studia na uniwersytetach pozwalają na uzyskanie dyplomu licencjata (licence). Po kolejnych dwóch latach nauki można zostać magistrem (master recherche, masterprofessionel, diplôme d'in-génieur), a na najambitniejszych czekają zwykle 3-letnie studia doktoranckie (tytuł doctorat). Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku Grandes Écoles. By się na nie dostać, trzeba najpierw ukończyć dwuletnie studia CPGE (przygo-
towawcze) i zdać egzamin. Dopiero po nim rozpoczyna się 3-letnia nauka zakończona zdobyciem diplôme dlngénieur lub diplôme de Grand Écoles. Szczegóły na campusfrance.fr.

REKRUTACJA

By studiować na uczelni wyższej wystarczy matura (fr. baccalauréat). Uczelnie zawodowe i techniczne organizują zwykle konkursy świadectw. Rekrutacja na studia I stopnia dla obywateli UE odbywa się poprzez stronę www.admission-postbac.fr.

Znajomość języka, certyfikaty

Francuskie uczelnie oferują ponad 600 kierunków z wykładowym angielskim - od kandydatów wymagają certyfikatów TOEFL lub IELTS. Kto chce studiować po francusku, musi posiadać dyplom DELF (Diplôme d'Études en Langue Française), DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) lub TCF/TCF-DAP (Test de Connaissance du Français/Demande d'Admission Préalable). Kursy oferują m.in. ośrodki Alliance Française lub instytuty francuskie.

KOSZTY STUDIOWANIA

Za studia trzeba płacić, ale stawki na uczelniach publicznych - nawet dla Polaków - są symboliczne. Rok studiów licencjackich kosztuje 181 euro, magisterskich - 250 euro, doktoranckich - 380, a inżynierskich - 596 euro (2012 r.). Opłaty w szkołach technicznych wynoszą ok. 500 euro, a w prywatnych od 3 do 10 tys. euro.

Utrzymanie i zakwaterowanie

Tanio zjeść można w 450 restauracjach akademickich. Kompletny posiłek można tam kupić już za 3,05 euro - wystarczy mieć legitymację studencką. W zwykłych restauracjach jest drożej - obiad kosztuje 10-20 euro. W sumie na jedzenie wydać trzeba miesięcznie ok. 300-400 euro. Drugie tyle może pochłonąć zakwaterowanie. Teoretycznie najlepiej jest zamieszkać w akademiku - opłaty wynoszą zaledwie 120-350 euro miesięcznie. W praktyce to trudne: miejsca w bursach administrowanych przez CNOUS (Centre National des Œuvres Universitaires et Scolaires) i jej regionalne oddziały (CROUS) zajmują głównie stypendyści rządu francuskiego i uczestnicy programów wymiany studentów. Instytucja ta może jednak pomóc również w wynajęciu mieszkania na wolnym rynku (program Logement en Ville). Gdy już znajdziesz odpowiednią ofertą, będziesz musiał podpisać stosowną umowę i opłacić depozyt - najczęściej w wysokości miesięcznej stawki. Właściciele mieszkań od zagranicznych studentów często wymagają również przedstawienia gwaranta umowy - osoby lub instytucji, która zobowiąże się - w razie konieczności - do uregulowania czynszu. Takim gwarantem może być uczelnia. Brak gwaranta może oznaczać konieczność opłacenia czynszu za cały rok z góry. Wynajęcie mieszkania na wolnym rynku to koszt ok. 700-900 euro miesięcznie. Wśród wydatków uwzględnić należy również transport (ok. 45 euro), materiały dydaktyczne (50 euro), warto też wydać pieniądze na ubezpieczenie zdrowotne (od 42 euro). W sumie warto mieć ok. 1200-1400 euro miesięcznie, by żyć w miarę swobodnie i bezpiecznie.

PRACA DLA STUDENTA

Nie potrzeba pozwolenia na pracę, ale francuskie prawo pozwala studentom pracować tylko 964 godziny rocznie, czyli 60 proc. tego, co normalni pracownicy. Minimalna stawka za godzinę pracy (MIC) wynosi 9,40 euro (2012 r.). Zajęcia można szukać przez biura karier na uczelniach albo na wolnym rynku.


UWAGI

  • Wymagana jest dobra znajomość języka francuskiego (na poziomie Delf drugiego stopnia). Możesz dołączyć do dokumentów cer tyfikat językowy. Jeśli go nie posiadasz - przed rozpoczęciem nauki zdasz egzamin ze znajomości francuskiego (kosztuje on ok. 60 euro).
  • Jako student nie musisz posiadać pozwolenia na pobyt, ale dobrze jest podjąć starania o wydanie kar ty pobytu (wyda ci ją Préfecture w danym regionie). Jej posiadanie wiąże się z różnymi przywilejami (np. możliwością podjęcia pracy).
  • Potrzebujesz stypendium? Zatroszcz się o nie jeszcze w Polsce. Ambasada Francji pośredniczy w przyznawaniu funduszy na wyjazd do Francji studentom biegle władającym francuskim. Listę grantów możesz znaleźć na stronie: www.egide.asso.fr/uk/guide/preparer/obtenir/, www.ambafrance-pl.org.
  • Choć studia przygotowujące do nauki w Grandes Ecoles są organizowane przez szkoły średnie, odpowiadają dwóm latom nauki na uniwersytecie. Można po nich przeskoczyć na trzeci rok.
  • Z uznaniem polskiego dyplomu we Francji nie powinno być
    kłopotu - stosowna umowa między rządami obu krajów została zawarta już w 2008 r. Polska matura to odpowiednik francuskiego baccalauréat.

LINKI

Studia we Francji

Studiowanie we Francji

Praca we Francji

Szkolnictwo wyższe we Francji

Języki w Francji


www.wirtualnafrancja.com

Polonijna strona z wieloma praktycznymi informacjami, organizacjami polonijnymi itp.

www.aep.europolonia.org

Stowarzyszenie Studentów Polskich we Francji


źródło: Eurodesk Polska

aktualizacja: 25-07-2013
 
Polityka Prywatności