Studia w NorwegiiORGANIZACJA STUDIÓW

Norwegia zaprasza na studia na 8 publicznych uniwersytetach (universiteter), 9 uniwersytetach zawodowych (vitenskapelige heyskoler), z których 3 są prywatne oraz 23 publicznych koledżach uniwersyteckich (heyskoler) i 31 prywatnych szkołach wyższych [privateheyskoler). Dodatkowo studiować można również na uczelniach nadzorowanych przez norweskie ministerstwo obrony (5 szkół) oraz ministerstwo sprawiedliwości (1 szkoła). W sumie w Norwegii działa 77 wyższych uczelni, szczegóły na stronie www.studyinnorway.no.

Stopnie akademickie

Po 3-letnich studiach I stopnia uzyskuje się dyplom licencjata (bachelor). Studia II stopnia (zwykle dwuletnie) pozwalają uzyskać tytuł magistra (master), a studia doktoranckie (trzyletnie) - tytuł doktora (doktor). Od tego systemu są jednak wyjątki: niektóre uczelnie oferują roczne lub 1,5-roczne studia magisterskie, można też zdecydować się na 5-letnie studia magisterskie (prosto po szkole średniej), 6-letnie studia zawodowe lub też 4-letnie studia licencjackie w szkołach artystycznych, muzycznych i nauczycielskich.

REKRUTACJA

Do rozpoczęcia studiów wystarczy zdana matura. Rekrutacja zagranicznych studentów rozpoczyna się zwykle 1 grudnia, a kończy 15 marca. Szczegółowe informacje na uczelniach.

Znajomość języka, certyfikaty

By studiować na kierunkach z wykładowym jęz. angielskim wystarczy udowodnić, że uczyło się tego języka przez co najmniej 7 lat w szkołach ponadpodstawowych. Kto tego warunku nie spełnia, musi przedstawić certyfikat TOEFL (500 punktów w teście papierowym, 170 w komputerowym i 60 w internetowym), IELTS (co najmniej 5 punktów), APIEL (3 punkty) lub CAE/CPE.

KOSZTY STUDIOWANIA

Niby me ma nic za darmo, ale akurat w Norwegu studiować można bezpłatnie. Obowiązują jedynie opłaty semestralne (semesterfee) w wysokości od 300 do 600 koron (ok. 170-340 zł), będące czymś w rodzaju składki na stowarzyszenie studentów. Przynależność do niego daje sporo korzyści - m.in. tańsze bilety.

Utrzymanie i zakwaterowanie

Norwegia to jeden z najdroższych krajów świata - zarobki miejscowych w porównaniu z polskimi są bardzo wysokie, koszty życia również. By przeżyć miesiąc w Oslo, trzeba mieć co najmniej 10 tysięcy koron (5,6 tysiąca złotych). W innych ośrodkach akademickich życie jest nieco tańsze - oszczędnym wystarczy 6-8 tysięcy koron. Semestralne wydatki na zakwaterowanie i utrzymanie Uniwersytet w Oslo szacuje na 50 tys. koron, z czego 15 tys. pochłania wynajęcie mieszkania, 15 tys. wyżywienie, 5 tys. książki i pomoce naukowe, 3 tys. wydatki na transport, 12 tys. - inne potrzeby. Zanim wynajmiesz mieszkanie na wolnym rynku, przeczytaj informacje na stronie www.nyinorge.no (w języku polskim).

Stypendia

Polacy mogą starać się o kredyty studenckie z państwowego funduszu Lanekassen oraz zasiłki umożliwiające pokrycie wydatków na zakwaterowanie czy transport. Warunki uzyskania wsparcia są jednak dość trudne do spełnienia. Więcej informacji na stronie www.studyinnorway.no .

PRACA DLA STUDENTA

Jako obywatel Unii Europejskiej nie potrzebujesz zezwolenia na pracę - możesz ją wykonywać przez 20 godzin tygodniowo nawet przez trzy miesiące w roku na podstawie studenckiego pozwolenia na pobyt. Podczas wakacji można pracować na cały etat. Pracy jest dużo i do tego nieźle płatnej - bez problemu można nająć się na ogrodnika lub budowlańca. Miesięczne zarobki (na pół etatu) mogą sięgnąć 10-15 tysięcy koron.


UWAGI

  • Na większości wydziałów językiem wykładowym jest norweski. Musisz więc przedstawić dokument poświadczający, że biegle się nim posługujesz. Możesz też zdać egzamin z języka już w Norwegii lub zaliczyć roczne studium dla cudzoziemców. W Norwegii wiele wykładów odbywa się po angielsku. Są też takie kierunki, na których zajęcia prowadzone są tylko w tym języku (około 160 kursów). Jeśli chcesz uczyć się po angielsku, musisz przedstawić na uczelni odpowiedni cer tyfikat (np. TOEFL) lub zdać egzamin.
  • Jeśli chcesz studiować w Norwegii, musisz wystąpić o pozwolenie na pobyt (wydawane tylko na 1 rok, do przedłużenia). Otrzymasz je, jeśli przedstawisz zaświadczenie o przyjęciu na uczelnię, plan studiów, udowodnisz, że stać cię na utrzymanie. Dokumenty złóż w konsulacie ambasady norweskiej
  • Jeśli już studiujesz i chcesz postudiować semestr lub rok w Norwegii, skorzystaj z programu Norad (stypendia na studia magisterskie). Każdego roku norweskie uczelnie przyjmują studentów z Europy Środkowej na tzw. "quota programme" (program przydziałów, sprawdź limity na wybranej uczelni).

LINKI

studia.wEuropie.info

Lista uczelni wraz z www i mapami

Praca w Norwegii

Szkolnictwo wyższe w Norwegii

Języki w Norwegii

www.uib.no

Strona uczelni w Bergen

www.uit.no

Strona uczelni w Trømso

www.ntnu.no

Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii w Trondheim

www.aho.no

Szkoła Architektury w Oslo

www.nhh.no

Norweska Szkoła Ekonomii i Zarządzania Biznesem

www.nih.no

Norweski Uniwersytet Sportu i Wychowania Fizycznego

www.nlh.no

Norweski Uniwersytet

www.nmh.no

Norweska Państwowa Akademia Muzyczna

www.veths.no

Norweska Szkoła Weterynarii


źródło: Eurodesk Polska

aktualizacja: 26-07-2013

 
Polityka Prywatności