Studia w IrlandiiORGANIZACJA STUDIÓW

Uczelnie. W Irlandii studiować można na 7 uniwersytetach (w 2012 r. na 2272 kierunkach), 13 politechnikach (2103 kierunki) oraz kilkudziesięciu kolegiach nauczycielskich i uczelniach prywatnych. Uczyć się można również w sześciu szkołach wyższych wchodzących w skład NUI (National University of Ireland).

Stopnie akademickie

Obowiązują 10-poziomowe Krajowe Ramy Kwalifikacji, przy czym szkoły wyższe przyznają stopnie na poziomach od 6 do 10 (uniwersytety: 7-10). Są to: higher cerifícate (poziom 6, dwa lata nauki), ordinary bachelor degree (poziom 7, trzy lata studiów), higher diploma lub honours bachelor degree (poziom 8, odpowiednio rok oraz trzy lub cztery lata), masters degree (poziom 9, rok lub dwa) oraz doctoral degree (poziom 10, minimum trzy lata samodzielnych badań). Każdy z tytułów ma kilka odmian, szczegóły na stronie www.educationireland.ie.

POLSKA UCZELNIA
W Irlandii działa też Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania prowadzący studia w języku polskim. Studia prowadzone przez jednostkę uczelni do kształcenia przez Internet (Polska Akademia Otwarta) i oparte są o platformę internetową oraz comiesięczne zjazdy w Dublinie.

REKRUTACJA

By dostać się na studia wystarczy zdać w Polsce maturę, uczelnie biorą jednak pod uwagę oceny. Na niektórych kierunkach [ np. artystycznych, szkoły wyższe stawiają dodatkowe wymagania.
Rekrutacja na studia I stopnia jest scentralizowana, zajmuje się nią Central Applications Office (www.cao.ie). W roku 2012 opłata rekrutacyjna wynosiła 30 lub 40 euro (droga elektroniczna) oraz 40 lub 80 euro (droga tradycyjna). By dostać się na studia II stopnia, należy skontaktować się bezpośrednio z wybraną uczelnią.

Znajomość języka, certyfikaty

Uczelnie akceptują następujące dyplomy: Irish Leaving Certificate in English (poziom podstawowy z oceną min. D), GCSE English Language (min. ocena C), GCE O-LevelEnglish Language (min. ocena C), University of Cambridge (zdany), TOEFL (min. 220 punktów w teście komputerowym lub 550 w papierowym), IELTS (z oceną ogólną 6,5), CAE (Certificate of Advanced English, ocena A), CPE (Certificate of Proficiency in English, ocena C).

KOSZTY STUDIOWANIA

Studia są płatne i dość drogie, każda uczelnia ma własny cennik. Np. w roku 2012/2013 studia licencjackie na Trinity College w Dublinie kosztowały 5766-9424 euro, w tym 77 euro opłaty za centrum sportowe i 8 euro składki na Irlandzki Związek Studentów. Szansą na obniżenie opłat jest Free Fees Initiative – rządowy program umożliwiający bezpłatną naukę po spełnieniu określonych wymogów. Szczegółowe informacje na stronie www.studentfinance.ie.

Utrzymanie i zakwaterowanie

Koszty utrzymania w Irlandii są wysokie. Autorzy edukacyjnych serwisów szacują, że rocznie student wydać musi na utrzymanie i zakwaterowanie od 7500 do 12 tys. euro, w Dublinie – od 11 do 15 tysięcy euro. W skład tej sumy wchodzą wydatki na zakwaterowanie – od 3000 do 5200 euro, żywność i środki czystości – od 2500 do 3500 euro, książki i pomoce naukowe 650 euro, transport, ubezpieczenia i zdrowie – 1500 do 2500 euro. Bilet do kina w Irlandii potrafi kosztować nawet 12 euro (ponad 50 zł). Szukając zakwaterowania, warto zwrócić się do Accommodation Office na swojej uczelni. Ofert można też poszukać w lokalnych gazetach oraz w agencjach nieruchomości – np. daft.ie lub MyHome.ie.

Stypendia

Programy stypendialne oferuje zarówno rząd irlandzki, jak i same uczelnie. Szczegóły znajdziesz na stronie www.educationireland.ie.


PRACA DLA STUDENTA

Jako student i obywatel UE możesz pracować w Irlandii przez 20 godzin tygodniowo w czasie roku szkolnego lub przez 40 godzin w czasie wakacji. Nie potrzebujesz do tego żadnych dodatkowych zezwoleń, nie jest wymagana nawet karta pobytu (residence permit). Szczegółowe informacje o pracy w Irlandii znajdziesz na stronie Citizens Information.


UWAGI

  • Studenci muszą znać angielski (najczęściej wymagany jest TOEFL, AEC, IELTS).
  • Jeśli są to twoje pierwsze studia, na etapie licencjackim możesz starać się o zwolnienie z opłat w ramach rządowego programu Free fee. O stypendium możesz postarać się także jeszcze w Polsce: do Irlandii można także wyjechać w ramach programu CEMS (Community of European Management School, działa w stołecznej SGH).

LINKI

studia.wEuropie.info

Lista uczelni wraz z www i mapami 

Praca w Irlandii

Szkolnictwo wyższe w Irlandii

Języki w Irlandii

www.tcd.ie

Strona Trynity College

www.gazeta.ie

Polska gazeta internetowa w Irlandii

www.goireland.ie

Użyteczne informacje o Irlandii


źródło: Eurodesk Polska

aktualizacja: 25-07-2013
 
Polityka Prywatności