Finanse, kredyty i tym podobne

Apartament inwestycyjny to rodzaj nieruchomości, który jest przeznaczony do celów inwestycyjnych, czyli ma na celu generowanie przychodów z wynajmu. Są to zazwyczaj nowe mieszkania, zlokalizowane w atrakcyjnych dzielnicach miasta lub w popularnych kurortach turystycznych. Często są one wyposażone w niezbędne udogodnienia i infrastrukturę, takie jak basen, siłownia, sauna itp. Zakup apartamentu inwestycyjnego jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla osób, które chcą inwestować w nieruchomości, ale nie mają czasu lub chęci na zarządzanie nimi na co dzień.
Pierwsze mieszkanie: wszyscy kiedyś je mamy, chyba że masz szczęście i możesz wprowadzić się od razu do dobrze wyposażonego domu. Umeblowanie mieszkania i uczynienie go przytulnym i spersonalizowanym nigdy nie jest łatwe, ale nigdy nie jest tak trudne, jak w pierwszym mieszkaniu, kiedy wszystko, co masz, to pusta przestrzeń do wypełnienia.
Od 1 stycznia 2023 r. rektorzy uczelni mogą podwyższyć próg dochodu do stypendium socjalnego do kwoty 1294,4 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.
Pożyczki na raty to coraz popularniejszy sposób na dodatkowe środki na zakupy, wyjazdy zagraniczne czy niespodziewane wydatki. Zobacz czym różnią się firmy pożyczkowe od banków i jakie są wady i zalety korzystania z pozabankowych pożyczek ratalnych.
Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2022 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2021 r. 3.288 zł (jest to dochód roczny).
Kredyt na studia medyczne – łatwo dostępny i przyznawany na preferencyjnych warunkach
Sejm – po rozpatrzeniu poprawek Senatu – zakończył prace nad przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawą o przeciwdziałaniu lichwie. Nowe prawo, które będzie strzegło Polaków przed zagrożeniem lichwiarskimi pożyczkami, czeka już tylko na podpis Prezydenta RP.
Przyznawany na preferencyjnych warunkach i dostępny przez cały rok – to główne zalety kredytu studenckiego. Można się o niego ubiegać niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych - wystarczy, że dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy w roku ubiegania się o kredyt 3000 zł. Procedura składania wniosku jest jednorazowa, a student będzie otrzymywać kredyt przez cały okres studiów.
Kredyt studencki jest udzielany przez wybrane banki komercyjne. Jego preferencyjne warunki są możliwe dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich finansowanym z budżetu państwa.
Legitymacja, której ważność została przedłużona do 31 maja 2020 r., stanowi dla banków kredytujących podstawę do weryfikacji statusu studenta i dalszych wypłat kredytu studenckiego.
Od stycznia 2019 roku studentów i doktorantów obowiązują nowe zasady ubiegania się o kredyty studenckie. Nowe rozporządzenie upraszcza procedury skraca czas oczekiwania na decyzję i co najważniejsze pozwala ubiegać się o kredyt przez cały rok a nie jak wcześniej do określonego terminu.
Kredyt studencki może być umorzony częściowo w przypadku dobrego wyniku ukończenia studiów albo trudnej sytuacji życiowej. Może też być umorzony w całości w przypadku trwałej utraty zdolności do spłaty kredytu, braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń od kredytobiorcy lub śmierci kredytobiorcy.
Podczas akcji kredytowej w roku akademickim 2017/2018 do banków wpłynęło 4.259 wniosków kredytowych, z których 4.251, czyli 99,8%, spełniało kryterium pierwszeństwa wskazane w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, tj. dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 2.500 zł. Natomiast w latach 1998-2017 w sumie banki udzieliły kredytu studenckiego ponad 398 tysiącom studentów i doktorantów.
Najlepsi absolwenci studiów I stopnia albo studiów II stopnia, jak też jednolitych studiów magisterskich i studiów doktoranckich, mają szansę na częściowe umorzenie kredytu studenckiego.
Od 15 lipca do 20 października 2018 r. studenci oraz doktoranci uczelni i jednostek naukowych, a także osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, mogą składać w bankach wnioski o udzielenie niskooprocentowanych kredytów studenckich. W roku akademickim 2018/2019 miesięczna podstawowa rata kredytu studenckiego wynosi 600 zł.
W okresie od 15 lipca do 20 października 2017 r. studenci oraz doktoranci uczelni i jednostek naukowych, a także osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, mogą składać w bankach wnioski o udzielenie niskooprocentowanych kredytów studenckich. W roku akademickim 2017/2018 rozszerzony został zakres poręczenia Banku Gospodarstwa Krajowego osobom, dla których do tej pory konieczność przedstawienia poręczenia była istotną barierą w dostępie do kredytu. Studenci osiągający dochód na osobę w rodzinie do 1500 zł mogą ubiegać się o 100% poręczenie kredytu, zaś osoby z dochodami do 2.000 zł – o poręczenie kredytu w 90%.
Z przekazanych przez banki danych wynika, iż w latach 1998-2016 banki udzieliły kredytu ponad 394 tysiącom studentów i doktorantów. Podczas akcji kredytowej w roku akademickim 2016/2017 do banków wpłynęło 4.456 wniosków kredytowych, z których 4.444, czyli 99,7%, spełniało kryterium pierwszeństwa wskazane w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, tj. wskazywało na dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający 2.500 zł.
Ponieważ życie nie jest czarno-białe, wszyscy, którzy wzięli tzw. kredyt studencki lub planują zawarcie umowy, powinni wiedzieć o szczególnych przypadkach, kiedy to kredyt może zostać umorzony częściowo lub w całości. Można wyróżnić cztery takie przypadki.
Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca studenta lub doktoranta do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2017/2018 wynosi 2500 zł - ustalił Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W okresie od 15 sierpnia do 31 października 2016 r. studenci oraz doktoranci uczelni i jednostek naukowych, a także osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, mogą składać w bankach wnioski o udzielenie niskooprocentowanych kredytów studenckich.
15 sierpnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich.
Następne
Kanał RSS dla tej listy

źródło: MNiSW
 
Polityka Prywatności