Co należy wiedzieć o kredycie we frankach szwajcarskich?

W naszym kraju niewielka część społeczeństwa może pozwolić sobie na zakup nieruchomości lub budowę domu z bieżących środków finansowych. Bardzo wiele osób na zakup mieszkania lub samochodu zaciąga kredyt. W Polsce zaciągnąć można kredyt złotowy oraz kredyt walutowy. Sprawdź co warto wiedzieć o kredycie walutowym.

Jaka jest definicja kredytu walutowego?

Aby zrozumieć czym jest kredyt walutowy, najpierw należy zapoznać się z definicją kredytu. Definicje tą znaleźć można w prawie bankowym. Mówi ona o tym, że kredyt to zobowiązanie, które bank zgadza się przekazać kredytobiorcy na określonych warunkach. W umowie kredytowej muszę zostać zawarte dane takie jak kwota kredytu, czas spłaty kredytu oraz waluta kredytu.

Kredytobiorca zobowiązuje się do przestrzegania warunków umowy kredytowej oraz regularnej spłaty zaciągniętego zobowiązania.. Kredyt walutowy, to kredyt, który udzielany jest w walucie innej niż ta, która obowiązuje w danym kraju. 

W jakiej walucie można zaciągnąć kredyt walutowy w Polsce?

Kredyt walutowy, to kredyt, który udzielany jest w walucie innej niż ta, która obowiązuje w danym kraju. W przypadku Polski jest to kredyt udzielany w walucie innej niż Polska złotówka. W Polsce możesz ubiegać się o kredyt walutowy w walutach takich jak:

  • Frank szwajcarski,

  • Funt brytyjski,

  • Dolar amerykański,

  • Euro.

Jakie są rodzaje kredytów walutowych?

Wśród kredytów walutowych wyróżnić można rodzaje kredytów walutowych takie jak kredyt denominowany, kredyt indeksowany, kredyt walutowy gotówkowy oraz kredyt walutowy hipoteczny. Kredyt walutowy hipoteczny oraz kredyt walutowy gotówkowy udzielane są na dość podobnych zasadach jak kredyt złotowy. 

Kredyt denominowany natomiast to kredyt, którego wartość zobowiązania podana jest w walucie obcej. Cała kwota kredytu przeliczana jest na złotówki po kursie wskazanym w umowie kredytowej zaś kredyt wypłacany jest w złotówkach po kursie waluty z dnia uruchomienia zobowiązania. Kredyt indeksowany to kredyt, którego wartość podana jest w złotówkach zaś wypłata środków dokonywana jest w walucie obcej. Cała kwota kredytu uzależniona jest od kursu waluty. 

Jak wygląda sytuacja frankowiczów?

Obecnie, coraz więcej osób decyduje się na złożenie pozwu i próbę odzyskania utraconych pieniędzy. Pozwy frankowe Lublin składają osoby, które posiadają kredyt we frankach szwajcarskich. 

Jeżeli chcesz sprawdzić czy ty również możesz złożyć pozew frankowy, to możesz  skontaktować się z jedną z najlepszych kancelarii frankowych w Polsce. Doświadczeni prawnicy przeanalizują twoje dokumenty związane z kredytem a następnie powiedzą ci o krokach, które można podjąć w twojej sytuacji. 

Kto obecnie może ubiegać się o kredyt walutowy? 

Musisz wiedzieć, że obecnie o kredyt walutowy mogą ubiegać się jedynie osoby, które posiadają trwały dochód w walucie kredytu. Zmiany te zostały wprowadzone przez komisję nadzoru finansowego po to, aby zapobiegać sytuacji, która miała już miejsce w naszym kraju, kiedy to masowo udzielano kredytów we frankach szwajcarskich.

Komisja nadzoru finansowego zmiany te wprowadziła również po to, aby zabezpieczyć trwałą i regularną spłatę jak i obsługę kredytu. 

Jakie dokumenty należy przygotować, aby starać się o kredyt walutowy?

Aby starać się o kredyt walutowy należy przygotować umowę o pracę za granicą lub kontrakt. Dodatkowo należy przygotować m.in. zeznanie podatkowe z ubiegłego roku, a także wyciąg z konta bankowego.

Należy pamiętać o tym, że wszystkie dokumenty muszą zostać spisane w języku polskim. Jeżeli dokumenty zostały spisane w innym języku należy skorzystać z usług tłumacza przysięgłego, który dokona ich tłumaczenia.


ostatnia zmiana: 2024-01-25

źródło: MNiSW
 
Polityka Prywatności