AML i CFT, czyli kilka słów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy

Współczesna gospodarka globalna stawia przed światem finansowym wyzwania, na które odpowiedzią są regulacje Anti-Money Laundering (AML) oraz Countering the Financing of Terrorism (CFT), czyli przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Te dwie dziedziny są kluczowe w utrzymaniu integralności systemu finansowego oraz zapobieganiu nadużyciom, które mogą prowadzić do nielegalnego przekształcania i przekazywania kapitału. W tym artykule skupimy się na AML i CFT, przyglądając się znaczeniu tych regulacji i ich roli w zapobieganiu przestępstwom finansowym oraz wspieraniu bezpieczeństwa międzynarodowego.

Co oznaczają skróty AML i CFT?

AML (Anti-Money Laundering) to zestaw środków i procedur mających na celu zapobieganie praniu brudnych pieniędzy, czyli procesowi legalizacji środków pochodzących z działalności przestępczej.

CFT (Countering the Financing of Terrorism) skupia się na zapobieganiu finansowaniu terroryzmu poprzez monitorowanie i identyfikowanie transakcji, które mogą być związane z działaniami terrorystycznymi.

Dlaczego procedury AML i CFT są tak ważne?

Wprowadzenie i przestrzeganie regulacji AML i CFT ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa finansowego, a także integralności systemu finansowego i społeczeństwa. Te regulacje pomagają w zapobieganiu nadużyciom finansowym, praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, co ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa.

Jakie jest ustawodawstwo związane z AML i CFT?

Ustawodawstwo związane z AML i CFT różni się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmuje wymogi identyfikacji klienta, raportowania podejrzanej aktywności, monitorowania transakcji oraz przeprowadzania analizy ryzyka. Wiele krajów jest zobowiązanych do wdrożenia standardów FATF (Financial Action Task Force), które stanowią globalne wytyczne w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W Polsce wiążąca jest Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – Dz. U.2023.1124 t.j.

Jakie firmy będą musiały wdrożyć nowe zasady?

Regulacje AML i CFT dotyczą nie tylko instytucji finansowych, ale także firm działających w różnych sektorach, takich jak e-commerce, platformy płatności, kryptowaluty, giełdy kryptowalut oraz wiele innych. Firmy, które obsługują transakcje finansowe, gromadzą dane klientów lub oferują produkty i usługi w międzynarodowym środowisku, muszą przestrzegać tych regulacji.

Co zyskamy jako społeczeństwo?

Dzięki wprowadzeniu i przestrzeganiu regulacji AML i CFT społeczeństwo zyskuje większe bezpieczeństwo finansowe oraz ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z przestępczością finansową i terroryzmem. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu to kluczowy element walki z przestępczością i zagrożeniami dla bezpieczeństwa państwa, co przyczynia się do ogólnego dobrobytu i bezpieczeństwa społeczeństwa.


ostatnia zmiana: 2023-10-31

źródło: MNiSW
 
Polityka Prywatności