Studia w CzechachORGANIZACJA STUDIÓW

Uczelnie. Szkolnictwo wyższe w Czechach obejmuje sektor uniwersytecki i pozauniwersytecki. Do tego pierwszego należą szkoły wyższe (vysokieśkoly): 26 publicznych uniwersytetów, dwie państwowe akademie (obrony narodowej i policyjna) oraz 3 uczelnie prywatne. Do drugiego - wyższe szkoły zawodowe (vysśi odbome śkoly): kilkadziesiąt prywatnych i dwie publiczne. Więcej szczegółów na www.studyin.cz.

Stopnie akademickie

Na czeskich uczelniach wyższych można zdobyć tytuł licencjata (czes. bakalar, 3 lub 4 lata nauki zakończone egzaminem obejmującym obronę pracy), magistra (po licencjacie: od roku do trzech lat nauki, po maturze: od 4 do 6 lat nauki) lub doktora (zwykle trzy lata nauki i badań). Na uczelniach zawodowych oferta obejmuje tylko studia licencjackie i magisterskie. Wyszukiwarka kierunków jest na stronie www.naric.cz.

REKRUTACJA

Tryb rekrutacji i warunki formalne. By rozpocząć studia w Czechach trzeba zdać maturę (świadectwo nazywa się tu maturitni zkouska) oraz przejść pisemne egzaminy wstępne, organizowane zwykle od czerwca do września (w szkołach artystycznych - już w styczniu). Niektóre szkoły wyższe prowadzą rekrutację na podstawie rozmów
kwalifikacyjnych.

Znajomość języka, certyfikaty

Językiem wykładowym na zdecydowanej większości kierunków jest czeski. Można się go nauczyć na specjalnych kursach organizowanych przez uczelnie - więcej szczegółów na stronie www.studyin.cz/learn-czech. Na studiach w jęz. angielskim honorowane są certyfikaty TOEFL, IELTS lub Cambridge.

KOSZTY STUDIOWANIA

Za studia nie trzeba płacić, pod warunkiem, że wybierzemy kierunek z wykładowym czeskim. Jeśli wolimy naukę po angielsku, trzeba się przygotować na spory wydatek. Na Uniwerytecie Karola w Pradze rok studiów I stopnia na kierunku ekonomia i finanse kosztuje 6 tys. euro, a II stopnia na medycynie -13 tys. euro
(2012 r.). Obowiązują również opłaty rekrutacyjne, za przekroczenie maksymalnego okresu trwania studiów oraz za dodatkowe przedmioty. Na uczelniach prywatnych rok nauki kosztuje od 2 do 15 tys. dolarów.

Utrzymanie i zakwaterowanie

Uczelnie oferują płatne miejsca w akademikach. Dla przykładu, Uniwersytet im. Franciszka Palackiego w Ołomuńcu wynajmuje dwuosobowe pokoje w cenie 77 - 96 koron za dzień od osoby (to ok. 10 - 15 złotych). Miesięcznie trzeba się więc liczyć z wydatkiem rzędu 350 - 450 zł. W pokojach jest bezpłatny dostęp do internetu, obowiązuje depozyt w wysokości 2500 koron. Zakwaterowania można też szukać na własną rękę, mieszkania są jednak sporo droższe. W sumie koszty życia w Czechach są porównywalne z polskimi - w restauracjach poza centrami miast można zjeść tanio i do syta.

Stypendia

Zagraniczni studenci mogą liczyć na stypendia w ramach środkowoeuropejskiego programu współpracy akademickiej CEEPUS II. Więcej na ten temat na stronie Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej . Informacji o stypendiach warto też poszukać na stronach internetowych Ambasady Czeskiej w Polsce . Czeskie uczelnie fundują też stypendia naukowe i socjalne.

PRACA DLA STUDENTA

Wszystkie duże czeskie uczelnie prowadzą Biura Karier, gromadzące - często w formie elektronicznej - oferty pracy dla studentów. Możliwości zarobku można jednak szukać również na własną rękę - nie jest bowiem wymagane pozwolenie na pracę.

UWAGI

  • Czeski to język wykładowy, a więc uczelnia może zażądać od ciebie cer tyfikatu znajomości tego języka lub zdania egzaminu. Jeśli nie znasz czeskiego, możesz skorzystać z kursów prowadzonych przez uniwersytety: koszt takiej nauki to ok. 3000 euro za rok.
  • Po przyjeździe musisz się zameldować na najbliższym komisariacie policji. Jeśli chcesz zostać w Czechach dłużej niż 3 miesiące, na najbliższym komisariacie policji złożysz też wniosek o wydanie pozwolenia na pobyt.
  • Jeśli twoja uczelnia podpisała porozumienie o współpracy międzyuczelnianej, możesz starać się o stypendium Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu. Możesz też dowiedzieć się o pomoc socjalną lub studenckie kredyty: informacji szukaj na swojej uczelni.
  • W Czechach nauka na uczelniach sektora akademickiego trwa
    od 1 października do końca czerwca. W szkołach  nieakademickich jest dłuższa: zajęcia rozpoczynają się już 1 września.
  • W Czechach działa najstarsza uczelnia wyższa w Europie Środkowo-Wschodniej. To Uniwersytet Karola w Pradze, założony w 1348 roku.

LINKI

Studia w Czechach

Studiowanie w Czechach

Praca w Czechach

Szkolnictwo wyższe w Czechach

Języki w Czechach

www.csvs.cz

Wszystko o systemie

edukacyjnym i uczelniach

www.msmt.cz

Strona Ministerstwa Edukacji

www.mfa.cz/warsaw

Ambasada Republiki Czeskiej

www.naric.cz

Wszystkie ważne wiadomości dla studentów

www.en.domavcr.cz

Porady: jak żyć i mieszkać w Czechach


źródło: Eurodesk Polska

aktualizacja: 24-07-2013
 
Polityka Prywatności