Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia na Cyprze

  Cypriot_Flag.jpg

ORGANIZACJA STUDIÓW

Na Cyprze działa sześć uniwersytetów - trzy prywatne i trzy państwowe: Uniwersytet Cypru , Otwarty Uniwersytet Cypru (oferuje głównie naukę na odległość) i Uniwersytet Technologiczny w Limassol. Uczyć można się też na cypryjskich szkołach wyższych (ich listę znajdziesz na cypryjskim portalu edukacyjnym ), jednak ich ukończenie nie jest jednoznaczne ze zdobyciem licencjatu. Kraj uczestniczy w Procesie bolońskim, edukacja wyższa podzielona jest więc na trzy etapy, a studenci zdobywają punkty ECTS.

Stopnie akademickie

Uniwersytety na Cyprze oferują uzyskanie dyplomu licencjata (akademickiego i zawodowego), magistra oraz doktora. Dyplom licencjata (Ptychio), otrzymuje się po czterech latach studiów w pełnym wymiarze godzin i uzbieraniu 240 punktów ECTS. By uzyskać dyplom magistra, konieczne są dalsze trzy lub cztery semestry nauki i 90 - 120 punktów ECTS. Praca magisterska nie zawsze jest obowiązkowa. Trzeci stopień nauki - doktorat - uzyskuje się po kolejnych minimum trzech latach nauki. Co ciekawe, by rozpocząć studia doktoranckie, na Cyprze wystarczy dyplom licencjata.

REKRUTACJA

Dostać się na studia na Cyprze nie jest łatwo - o jedno miejsce na studiach licencjackich na Uniwersytecie Cypru zwykle stara się 10 kandydatów. Obowiązują więc egzaminy wstępne, przeprowadzane przez lokalne Ministerstwo Edukacji. By w nich uczestniczyć, wymagana jest matura nostryfikowana przez Cypryjską Radę ds. Uznawania Wykształcenia i certyfikat z jęz. greckiego. Nieco inaczej wygląda rekrutacja na studia magisterskie. O przyjęciu decydować może - w zależności od wydziału uczelni - ocena dotychczasowych osiągnięć w danej dziedzinie, rozmowa kwalifikacyjna, pisemny egzamin lub… prestiż autorów rekomendacji. To jeden z dokumentów, który trzeba złożyć starając się o przyjęcie. Listy rekomendacyjne powinny być dwa, a ich autorami muszą być profesorowie wyższych uczelni (w praktyce - wykładowcy ze studiów licencjackich, formularz znajdziesz m.in. na stronach Uniwersytetu Cypru ). Oprócz listów złożyć należy: formularz aplikacyjny, kopię dyplomu, certyfikat znajomości greckiego, życiorys oraz dwustronnicowy opis planów i oczekiwań. Wszystko, oczywiście, po grecku.

KOSZTY STUDIOWANIA

Dla studentów z UE studia na uczelniach państwowych są darmowe (refundowane przez państwo). Studenci spoza UE muszą przygotować się na wydatek ok. 3500 euro za semestr. Płatna jest również nauka na uczelniach prywatnych.

Utrzymanie i zakwaterowanie

By przeżyć miesiąc na Cyprze, potrzeba ok. 1000 euro. Droga jest szczególnie żywność i zakwaterowanie. Uczelnie oferują miejsca w akademikach, ale dostanie ich nie jest proste (Uniwersytet Cypru ma tylko 208 łóżek). Działają więc uczelniane biura nieruchomości (Housing Offices), gromadzące informacje o pokojach i mieszkaniach dla studentów. Za wynajem kawalerki na Cyprze zapłacić trzeba ok. 400 - 500 euro miesięcznie, mieszkanie dla dwóch osób kosztuje od 480 - 600 euro, większe - 600 - 770 euro. Szczegółowe informacje o zakwaterowaniu znajdziesz w tej broszurze.

Stypendia

Otrzymanie stypendium na studia magisterskie jest trudne. Większość zagranicznych studentów pochodzi z Azji i ich naukę wspierają tamtejsze rządy. Kandydat na studenta z Polski o stypendium może zapytać w cypryjskim Ministerstwie Edukacji i Młodzieży .

PRACA DLA STUDENTA

Polacy nie potrzebują specjalnych pozwoleń na pracę. Zdarza się, że możliwość zarobku stwarza sama uczelnia - warto wybrać się do Centrum Karier, by sprawdzić aktualne oferty. Tam również gromadzone są - formie elektronicznej - informacje o pracy poza szkołą. Przed wyjazdem warto zaopatrzyć się w zaświadczenie o niekaralności - jest wymagane przez wielu pracodawców.

UWAGI

  • Językiem wykładowym jest grecki. Jeśli go nie znasz - weź udział w kursach organizowanych przez uczelnie. Na nielicznych kierunkach wykładowym jest angielski.
  • Pozwolenie na pobyt otrzymasz w urzędzie cywilnym lub departamencie imigracyjnym.
  • Informacji o stypendiach szukaj na uczelniach lub na: http://europa.eu.int/grants/index_en.htm.
  • Na Cyprze dokonał się niesamowity postęp: jeszcze w 1989 r.
    na wyspie nie było żadnego uniwersytetu, a istniejące szkoły
    wyższe działały bez jakichkolwiek uregulowań prawnych.
  • 50 minut trwa zwykle godzina lekcyjna na Cyprze. Rok  akademicki zaczyna się 1 września i trwa do 15 lipca.
  • Skala ocen na Cyprze obejmuje noty od 0 do 10. By zdać, trzeba dostać co najmniej 5. Na świadectwie końcowym oceny od 5 do 6,49 określane są jako dobry, 6,5-8,49 - bardzo dobry, a 8,5-10 - doskonały.

LINKI

Praca na Cyprze

Szkolnictwo wyższe na Cyprze

Języki na Cyprze

www.highereducation.ac.cy/en/

Szkolnictwo wyższe na Cyprze

www.moec.gov.cy

Strona Ministerstwa Edukacji


źródło: Eurodesk Polska

aktualizacja: 24-07-2013

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni
SWPS_220_uni.jpg
WSEiTszczecin_220.jpg
przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni - 3
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - 7

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności