Studia na ŁotwieORGANIZACJA STUDIÓW

Studenci mają do wyboru sześć uniwersytetów oraz kilkadziesiąt innych szkół wyższych i koledży (koledža) różnego typu - od lotniczych po kosmetologiczne. Uczelnie sektora uniwersyteckiego oferują pełny cykl studiów (łącznie z doktorskimi) zarówno na kierunkach o profilu zawodowym, jak i akademickim. Sektor pozauniwersytecki umożliwia zdobycie co najwyżej tytułu magistra, zwykle na kierunkach o profilu zawodowym. Trzecią grupę szkół tworzą koledże, które funkcjonują zarówno jako części innych uczelni, jak i samodzielne podmioty. Pełen wykaz instytucji znaleźć można na stronie Higher Education Quality Evaluation Centre Ltd. - spółki założonej przez łotewskie ministerstwo edukacji oraz pięć miejscowych uniwersytetów. Na Łotwie funkcjonuje krajowy system akumulacji punktów, zgodny z systemem ECTS (1 punkt w miejscowym systemie to 1,5 punktu w ECTS).

Stopnie akademickie

Łotewskie uczelnie oferują kierunki o profilu akademickim lub zawodowym. Studia podzielone są na trzy etapy, zgodnie z założeniami Procesu bolońskiego. Ścieżka akademicka obejmuje 3- lub 4-letnie studia licencjackie (łotewski dyplom bakalaurs) oraz rocznie lub dwuletnie studia magisterskie (łotewski dyplom maģistrs). Najzdolniejsi mogą kontynuować naukę na studiach III stopnia - doktoranckich (minimum 3 lub 4 lata). Ścieżka zawodowa (łot. profesionālā augstākā izglītība) jest podobna: po maturze studenci kończą najpierw 4-letnie studia I stopnia (tytuł professional bachelor, łot. bakalaurs), a następnie roczne lub dwuletnie studia magisterskie (tytuł professional master). Absolwenci szkół średnich mogą również wybrać naukę na koledżach - oferujących 2- lub 3-letnie zawodowe studia pierwszego stopnia (first-level professional higher education programmes - "college programmes"), których ukończenie nie oznacza jednak uzyskania stopnia licencjata. Dostępne są również tzw. studia drugiego stopnia (second level professional higher education programmes - "university programmes"), trwające rok (dla licencjatów) lub 4 lata (dla absolwentów szkół średnich). Studenci mogą też skorzystać ze ścieżki zintegrowanej - na medycynie, farmacji i stomatologii nauka trwa 5 lub 6 lat, a kandydaci przyjmowani są prosto po maturze. Więcej szczegółowych informacji na stronie: www.studyinlatvia.lv.

REKRUTACJA

Podstawowe wymagania wobec kandydatów są proste: konieczne jest świadectwo ukończenia szkoły średniej (matura z liceum: atestāts par vispārējo vidējo izglītību lub po szkole średniej zawodowej: diploms par profesionālo vidējo izglītību), potwierdzenie znajomości języka wykładowego oraz - ewentualnie - potwierdzenie poziomu wiedzy w trakcie egzaminów lub rozmów kwalifikacyjnych. Zazwyczaj zestaw dokumentów wymaganych przez uczelnię na Łotwie obejmuje (na przykładzie Uniwersytetu w Rydze): certyfikowaną kopię świadectwa maturalnego oraz arkusz ocen w języku polskim, potwierdzone notarialnie tłumaczenie tego dokumentu na język angielski lub łotewski, formularz aplikacyjny, potwierdzenie uiszczenia opłaty wstępnej, fotografię paszportową oraz - w niektórych przypadkach - certyfikat językowy, list motywacyjny, curriculum vitae i świadectwo szczepień (na medycynie). Uznawaniem zagranicznych dyplomów zajmuje się Academic information centre, które wydaje stosowne certyfikaty. Kandydaci muszą je dostarczyć - wraz z innymi dokumentami - do wybranych szkół wyższych.

Znajomość języka, certyfikaty

Większość kierunków na Łotwie wykładanych jest po łotewsku, rosyjsku lub angielsku. Zwykle jednak miejscowe uczelnie nie określają, jakie konkretne certyfikaty uprawniają do podjęcia studiów - znajomość języka sprawdzają "w praniu", czyli podczas dyskusji w trakcie zajęć. Tylko nieliczne szkoły wymagają zaświadczeń - np. w przypadku języka angielskiego certyfikatu TOEFL.

KOSZTY STUDIOWANIA

Studia na Łotwie są płatne, stawki zależą od etapu studiów i kierunku. Za rok studium nauczycielskiego trzeba zapłacić zaledwie 1000 euro, ale chirurgia szczękowa kosztuje już 10 tys. euro, a studia MBA (uzupełniające) - aż 22 tys. euro. Najczęściej wysokość czesnego mieści się w przedziale od 500 do 3200 euro za rok nauki na studiach licencjackich oraz od 500 do 5300 euro na studiach magisterskich. Szczegółowe informacje znaleźć można w wyszukiwarce kierunków na stronie studyinlatvia.lv.

Utrzymanie i zakwaterowanie

Miejscowe uczelnie szacują, że na przeżycie na Łotwie potrzeba 350-500 euro miesięcznie. Za obiad w restauracji zapłacić trzeba - w przeliczeniu - od 7 do 30 euro, mleko kosztuje 1 euro, a chleb 0,5-1 euro. Ceny są więc porównywalne z polskimi. O zakwaterowanie najlepiej zapytać na uczelni - część z nich ma własne akademiki. W biurach socjalnych można też znaleźć informacje na temat prywatnych stancji. Zanim podpiszesz umowę wynajmu, poproś o pomoc pracowników uczelni lub miejscowych studentów. Miesięcznie za mieszkanie zapłacisz równowartość 215-400 euro, a za pokój od 100 do 170 euro.

Stypendia

Na państwową pomoc z opłaceniu studiów liczyć mogą studenci osiągający najlepsze wyniki w nauce w wybranych dziedzinach: naukach przyrodniczych, technologiach komputerowych i inżynierii. Dostępne są też stypendia socjalne (70 łatów miesięcznie, 1 łat = ok. 6 zł) oraz kredyty studenckie - na opłacenie czesnego lub pokrycie kosztów utrzymania (do 120 łatów miesięcznie). Kredyt trzeba zacząć spłacać najpóźniej rok po ukończeniu nauki. Więcej informacji na stronie łotewskiej Państwowej Agencji Rozwoju Edukacji (Valsts izglītības attīstības aģentūra).

PRACA DLA STUDENTA

By mieć szansę na znalezienie pracy, kandydaci muszą znać przynajmniej język rosyjski - choć i to nie może nie wystarczyć. Jako obywatel UE nie potrzebujesz zezwoleń na podjęcie zatrudnienia, choć zanim podpiszesz jakąkolwiek umowę, poproś o radę w uczelnianym biurze karier. Tam też znaleźć możesz oferty pracy dla studentów.

UWAGI

  • Językiem wykładowym jest łotewski. Niektóre uczelnie organizują zajęcia po rosyjsku i angielsku.
  • Jeżeli zamierzasz zostać na Łotwie dłużej niż 3 miesiące, musisz mieć pozwolenie na pobyt. Wejdź na: www.ocma.gov.lv.
  • Możesz wziąć udział w programie stypendialnym. Szczegółów szukaj na witrynach uczelni i na: www.sf.gov.lv.

LINKI

Praca na Łotwie

Szkolnictwo wyższe na Łotwie

Języki na Łotwie


www.aic.lv/rp

Lista łotewskich uczelni, opis systemu szkolnictwa wyższego

www.lza.lv

Łotewska Akademia Nauk

www.lu.lv

Uniwersytet Łotewski

www.eef.rtu.lv

Uniwersytet Techniczny w Rydze


źródło: Eurodesk Polska

aktualizacja: 25-07-2013
 
Polityka Prywatności