Studia w LuksemburguORGANIZACJA STUDIÓW

W zasadzie liczy się tylko jedna - Uniwersytet Luksemburski. Szkoła ta powstała w 2003 r. z połączenia Centre Universitaire de Luxembourg (ang. University Centre of Luxembourg) i trzech specjalistycznych instytutów, zajmujących się technologiami, naukami społecznymi i pedagogicznymi. Przez ostatnią dekadę oferta Uniwersytetu znacznie się poszerzyła - obecnie oferuje on 11 kierunków studiów I stopnia o profilu akademickim lub zawodowym, 26 kierunków II stopnia i dziewięć kierunków podyplomowych. Funkcjonują one w ramach trzech wydziałów: - nauk ścisłych, technologii i komunikacji; - języka, literatury, nauk humanistycznych, sztuki i pedagogiki; oraz - prawa, ekonomii i finansów. Obok Uniwersytetu Luksemburskiego działa też Sacred Heart University, oferujący głównie kursy biznesowe i studia MBA oraz kilka liceów technicznych kształcących w czterech podstawowych kierunkach: administracja i handel, technologie, sztuka oraz służba zdrowia i sprawy społeczne. Kierunki te pozwalają uzyskać po trzech latach nauki świadectwo technika wyższego szczebla (BTS - brevet de technicien supérieur).

Stopnie akademickie

Zgodnie z celami Procesu bolońskiego studia podzielone są na trzy etapy. Studia I stopnia - licencjackie - trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu bachelor académique (na kierunkach o profilu akademickim) lub bachelor professionnel (kierunki o profilu zawodowym). Studia II stopnia - magisterskie - obejmują 2 lata nauki, po których studenci zdobywają dyplom master académique lub master professionnel. Wyjątkiem są kierunki medyczne - studia II stopnia np. na kierunku weterynaria trwają 4 lata. Szczegółowe informacje o wszystkich oferowanych kierunkach znajdziesz w tej broszurze.

REKRUTACJA

Podstawowe wymagania są podobne do stawianych w innych krajach: o miejsce na studiach może się ubiegać każdy, kto zdał maturę i dobrze zna język wykładowy. Konieczne jest wypełnienie bądź nadesłanie wszystkich niezbędnych dokumentów: formularza aplikacyjnego, kopii dowodu tożsamości, potwierdzonej kopii dyplomu maturalnego wraz z tłumaczeniem oraz certyfikatu zgodności (equivalence). Ten ostatni dokument wydaje lokalne ministerstwo edukacji.

KOSZTY STUDIOWANIA

Choć Luksemburg to jedna ze stolic Europy, a cały kraj należy do najbogatszych na świecie, opłata za studia (enrollment fee) jest wyjątkowo niska. Na większości kierunków wynosi 200 euro za semestr. Do wyjątków należą cztery kierunki magisterskie: prawo europejskie (335 euro za całość), zarządzenie bezpieczeństwem systemów informatycznych (4600 euro za całość), księgowość i audyt (1600 za semestr) oraz bankowość i finanse (17,5 tys. euro za całość).

Utrzymanie i zakwaterowanie

Luksemburczycy należą do najbogatszych narodów świata - stać ich na to, by nie patrzeć na ceny. Niestety, studentom koszty utrzymania mogą dać się we znaki. By przeżyć miesiąc w Luksemburgu, trzeba mieć do dyspozycji co najmniej 950-1000 euro.

Stypendia

W Luksemburgu można starać się o publiczną pomoc finansową (CEDIES) dwojakiego rodzaju: granty i kredyty studenckie. Oprocentowanie pożyczek wynosi 2 proc. rocznie, a studenci muszą zacząć je spłacać najpóźniej w dwa lata po zakończeniu studiów i mają na to 10 lat (lub 5, jeśli ukończyli już 35. rok życia). Wsparcie można uzyskać również z prywatnych fundacji i innego rodzaju instytucji. Ich listę znaleźć można na stronie Uniwersytetu Luksemburskiego.

PRACA DLA STUDENTA

Jeśli zechcesz dorobić w trakcie studiów, będziesz musiał postarać się o zezwolenie (work permit). Obowiązek dotyczy zarówno pracy wakacyjnej (do 27. roku życia), jak i stałej (z umową na czas określony), a nawet niepłatnych praktyk związanych ze studiami. Praca wakacyjna możliwa jest tylko przez dwa miesiące w roku, a twoja pensja nie może być niższa niż 80 proc. płacy minimalnej. Z kolei umowa o pracę stałą nie może być zawarta na dłużej niż 24 miesiące i przedłużana więcej niż dwa razy. Minimalne wynagrodzenie w tym przypadku wynosi 10,15 euro za godzinę. Studenci I roku studiów licencjackich mogą pracować tylko na rzecz Uniwersytetu Luksemburskiego - w dodatku tylko w II semestrze, i tylko jeśli w pierwszym uzyskali co najmniej 25 punktów ECTS.

LINKI

studia.wEuropie.info

Lista uczelni wraz z www i mapami

Praca w Luksemburgu

Szkolnictwo wyższe w Luksemburgu

Języki w Luksemburgu


www.adem.public.lu/

Administration de l'emploi

www.uni.lu

Uniwersytet w Luksemburgu

www.etat.lu


źródło: Eurodesk Polska

aktualizacja: 25-07-2013
 
Polityka Prywatności