Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia w AustriiORGANIZACJA STUDIÓW

Studia wyższe oferuje 16 uniwersytetów o różnym profilu, z czego aż sześć w Wiedniu. Studenci mają do wyboru również sześć uczelni artystycznych, kilkanaście uczelni prywatnych oraz kilkadziesiąt kolegiów nauczycielskich i wyższych szkół zawodowych (Fachhochschulen). Tylko te ostatnie w roku akademickim 2011/2012 oferowały 359 kierunków. Wyszukiwarkę wszystkich programów studiów można znaleźć na stronach www.studienwahl.at.
Semestr zimowy zaczyna się 1 października, a kończy 30 stycznia.

Stopnie akademickie

Uczelnie oferują dwa rodzaje studiów: studia zwykłe (ordentliche Studien) oraz kursy uniwersyteckie (Universitätslehrgänge). Po trzech lub czterech latach nauki uzyskuje się tytuł licencjata (bachelor), kolejny rok lub dwa umożliwiają zdobycie tytułu magistra (master). Studia doktoranckie trwają 2-4 lat.

REKRUTACJA

Tryb rekrutacji i warunki formalne. Austriackie uczelnie samodzielnie prowadzą rekrutację. Formularze aplikacyjne dostępne są w internecie, część uczelni uruchomiła też internetowe biura rekrutacji. By dostać się na studia licencjackie wystarczy zdana matura. Dokument musi być przetłumaczony na język niemiecki i poświadczony przez polskie MSZ lub austriackie przedstawicielstwo w Polsce: konsulat lub ambasadę.

Znajomość języka, certyfikaty

Znajomość niemieckiego jest jednym z podstawowych warunków podjęcia studiów. Kandydaci muszą przedstawić świadectwoze szkoły średniej potwierdzające naukę tego języka przez co najmniej 4 lata. Kto nie ma takiego dokumentu - musi zdobyć certyfikat. Najpowszechniej honorowany jest certyfikat ZDfB (Zertifikat Deutsch fur den Beruf).

KOSZTY STUDIOWANIA

Nauka dla obywateli UE jest bezpłatna, o ile minimalny okres studiów nie został przekroczony o więcej niż dwa semestry. Studentów obowiązuje jednak opłata na rzecz Austriackiego Związku Studentów w wysokości 17,5 euro oraz ubezpieczenie.

Utrzymanie i zakwaterowanie

Austria jest droga - na zakwaterowanie i wyżywienie musisz mieć ponad 500 euro miesięcznie. Na rozrywki - dodatkowe 300. Miejsc w akademikach można poszukać poprzez ÖAD Housing Office. W większości pokoi są telefony, telewizory i dostęp do Internetu, a w cenę zazwyczaj wliczone jest śniadanie. Obowiązuje jednak kaucja, którą trzeba wcześniej opłacić - ok. 450 euro. Kaucji żądają też właściciele wynajmowanych mieszkań - zwykle ok. 1000 euro, wymagają też opłacenia czynszu za trzy miesiące z góry. Koszty utrzymania będą mniejsze, jeśli będziesz pamiętać o przysługujących studentom zniżkach. Obowiązują m.in. w pociągach, tramwajach, teatrach, muzeach, ale także przy zakupie niektórych dóbr codziennego użytku, książek czy w szkołach jazdy. Warto też znaleźć na uczelni prowadzone przez Austriacki Związek Studentów tanie cafeterie Mensen.

Stypendia

Kandydaci z Polski mogą liczyć na wsparcie austriackich programów stypendialnych: im. Ernesta Macha, Franza Werfla i Richarda Plaschka. Austriacki Związek Studentów (www.oeh.ac.at) oferuje też zasiłki socjalne wysokości do 1200 euro, które mogą pomóc w poradzeniu sobie z wysokimi kosztami życia w Austrii. Szczegółowe informacje na temat stypendiów dostępne są w wyszukiwarce na stronie www.grants.at.

PRACA DLA STUDENTA

Studenci z Polski nie muszą mieć żadnych pozwoleń na prace. Choć bezrobocie w kraju nad Dunajem jest bardzo niskie, obcokrajowcom o zatrudnienie niełatwo. Podstawą jest dobra znajomość języka niemieckiego, która liczy się nawet przy roznoszeniu ulotek czy sprzątaniu. Bazę ofert i pomoc można zdobyć w Austriackim Związku Studentów. Więcej informacji na stronie www.oead.at oraz na stronach austriackiego Urzędu Pracy.

Instytut Austriacki w Polsce

kursy języka niemieckiego
egzaminy z języka niemieckiego ÖSD
nauka niemieckiego w Austrii
Instytut w Warszawie
Instytut w Krakowie
Instytut we Wrocławiu


Praktyczne LINKI:

Studia w Austrii

Studiowanie w Austrii

Praca w Austrii

Szkolnictwo wyższe w Austrii

Języki w Austrii

www.bmukk.gv.at

Austriackie Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury

www.univie.ac.at

Uniwersytet Wiedeński

www.oeh.ac.at/oeh

Austriacki Związek Studentów

www.ambasadaaustrii.pl

Ambasada Austrii w Polsce

www.bmaa.gv.at

Ministerstwo Spraw Zagranicznych - znajdziesz tu informacje na temat zezwoleń i formalności, jakich muszą dopełnić cudzoziemcy chcący studiować w Austrii.


UWAGI

  • Musisz znać niemiecki. Najczęściej uczelnie wymagają certyfikatów: Zertifikat Deutsch lub Zentrale Oberstufenprufung. Niezależnie od tego, często po pierwszym semestrze nauki obcokrajowcy muszą zdać egzamin ze znajomości języka.
  • Wyjeżdżając musisz zabrać ze sobą paszport lub dowód. W ciągu trzech dni od przyjazdu zgłoś się do odpowiedniego biura w urzędzie gminy lub do jednego z wydziałów ratusza. Możesz ubiegać się o stypendium rządowe, lub naukowe. Chcesz wiedzieć więcej?
  • Wejdź na: www.oead.ac.at, sprawdź też w Austriackim Instytucie Kultury.
  • Austria jest jednym z nielicznych krajów w Europie, w których nie istnieje państwowy system kredytów studenckich. Podobnie jest we Włoszech i Republice Czeskiej.
  • Na niektórych kierunkach studiów liczba miejsc jest odgórnie ograniczona. Dotyczy to m.in.medycyny, stomatologii, weterynarii i psychologii.
  • Uniwersytet Wiedeński to największa i najstarsza uczelnia tego typu w krajach niemieckojęzycznych. Powstała już w 1365 r. Obecnie kształci 87 tys. osób.

źródło: Eurodesk Polska

aktualizacja: 24-07-2013

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg
WSB_przeglad_uczelni.jpg
WSPA_online_220.png
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa - Szczecin
miniatura

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif
 
Polityka Prywatności