Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia na WęgrzechORGANIZACJA STUDIÓW

Na Węgrzech działa 19 państwowych oraz 7 niepaństwowych uniwersytetów i akademii i seminariów oraz 10 państwowych i 24 prywatne koledże. Na zagranicznych studentów nastawiony jest przede wszystkim Central European University w Budapeszcie - uczą się na nim młodzi ludzie z ponad 100 krajów świata. Pełną listę instytucji znajdziesz na stronie węgierskiego Ministerstwa Zasobów Narodowych. Praktyczna wyszukiwarka dostępna jest na stronie www.felvi.hu, a lista kierunków wykładanych w języku innym niż węgierski na stronie www.campushungary.hu.

Stopnie akademickie

Studia I stopnia - trwające 3 lub 4 lata - prowadzą do zdobycia tytułu licencjata (węg. alapképzés, ang. bachelor of science lub bachelor of arts). Jeżeli się na nie zdecydujesz, będziesz musiał zdobyć 180-240 punktów w europejskim systemie transferu ECTS. Przygotuj się również na co najmniej jeden semestr zajęć praktycznych. Po studiach II stopnia - rocznych lub dwuletnich (60-120 ECTS) zostaje się magistrem (węg. mesterképzés, ang. master of science lub master of arts). Wyjątkowo dłużej - 5 semestrów (150 ECTS) trwają studia nauczycielskie. Studia III stopnia - co najmniej trzyletnie - kończą się zdobyciem dyplomu doktora (węg. doktori képzés) lub doktora sztuki. Uczelnie oferują też ścieżkę zintegrowaną - 5- lub 6-letnie studia prowadzące do zdobycia dyplomu magistra w takich dziedzinach, jak medycyna, stomatologia, farmacja, weterynaria, architektura, prawo i niektórych dziedzinach artystycznych.

REKRUTACJA

Warunkiem ubiegania się o miejsce na studiach I stopnia jest zdana matura. Większość uczelni wymaga jednak również zaliczenia egzaminów wstępnych. Formularze aplikacyjne składać można zarówno bezpośrednio na uczelniach, jak i poprzez stronę www.felvi.hu (opcja pojawi się po zarejestrowaniu w serwisie). Na niej znajdziesz również szczegółowe informacje nt. systemu oceniania kandydatów. Kolejność przyjmowania studentów zależy od liczby zdobytych przez nich punktów. Szczegółowe zasady wyliczania znajdują się na stronie www.felvi.hu.

Znajomość języka, certyfikaty

Lista kierunków z wykładowym angielskim lub niemieckim powiększa się z roku na rok (znajdziesz ją tutaj). Jeśli zdecydujesz się na jeden z tych kierunków, będziesz musiał przedstawić stosowny certyfikat. W przypadku jęz. angielskiego najpowszechniej honorowane są świadectwa IELTS (z oceną 5.5) i TOEFL (61 punktów w teście internetowym, 173 w komputerowym). Część uczelni (m.in. Szent István University) mimo wszystko skieruje cię na dodatkowy test z angielskiego. By studiować po węgiersku, musisz zaliczyć roczny kurs organizowany przez Balassi Institute.

KOSZTY STUDIOWANIA

Większość studentów nie płaci za naukę, bo finansuje ją państwo (to tzw. state-funded places). Reszta, która miała mniej szczęścia lub przekroczyła wyznaczony okres trwania studiów musi płacić: od 580 do 9700 euro za rocznie (średnio 1200 euro) na studiach I stopnia i od 640 do 10,8 tys. euro (średnio 1500 euro) na studiach II stopnia.

Utrzymanie i zakwaterowanie

By spokojnie przeżyć na Węgrzech będziesz potrzebował ok. 100 tys. forintów miesięcznie (335 euro przy kursie 1 HUF=0,0034 Euro). Kwota ta pozwoli ci pokryć wydatki związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem czy transportem. Generalnie poziom cen na Węgrzech nie różni się od polskiego: za wynajęcie mieszkania w Budapeszcie zapłacisz 50-60 tys. forintów, bilet miesięczny ok. 4 tys. forintów, bochenek chleba 270 forintów, butelkę piwa 250 forintów, a bilet do kina 1200 forintów. Poza stolicą ceny są nieco niższe. Zakwaterowanie najlepiej poszukać w akademikach, ale liczba miejsc w nich jest ograniczona. Jeśli zdecydujesz się szukać stancji, koniecznie poproś o pomoc miejscowych studentów - dogadywanie się z właścicielami mieszkań po angielsku często kończy się nieprzyjemnymi nieporozumieniami. Z wynajęciu lokalu pomagają również organizacje studenckie i same uczelnie.

Stypendia

Na wsparcie finansowe mogą liczyć wyłącznie studenci, których naukę finansuje państwo. Stypendia socjalne (need-based grants) wynoszą co najmniej 11,9 tys. forintów miesięcznie, a naukowe (merit-based grants) - 5950 forintów (1 fortint = 0,014 zł). Studenci, którzy sami płacą za naukę mogą za to skorzystać z systemu kredytów studenckich (maks. 40 tys. forintów miesięcznie). Pożyczka wypłacana jest przez 10 miesięcy w roku.

PRACA DLA STUDENTA

By pracować na Węgrzech nie potrzebujesz zezwolenia - raczej znajomości języka i sporego szczęścia. Kryzys gospodarczy spowodował spore bezrobocie, głównie wśród ludzi młodych. Nie licz też na wysokie zarobki - średnie płace są tu minimalnie niższe niż w Polsce. Szczegółowych informacji musisz szukać w biurach karier węgierskich uczelni.


UWAGI

  • Egzaminy wstępne są po węgiersku (jest to jednocześnie język wykładowy). Nie znasz węgierskiego? Zapisz się na roczny kurs nauki, zakończony organizowanym przez uczelnie wyższe egzaminem. Niektóre uczelnie prowadzą studia po angielsku: listę kierunków znajdziesz na: www.studyinhungary.hu.
  • Jeśli zostajesz na Węgrzech dłużej niż 90 dni, musisz mieć pozwolenie na pobyt. Często możesz załatwić je przez uczelniane biur ds. studentów międzynarodowych. Uwaga! Trwa to ok. 2 miesięcy.
  • Jest dużo możliwości uzyskania stypendium, sprawdź na stronach wybranej uczelni.

LINKI

studia.wEuropie.info

Lista uczelni wraz z www i mapami 

Praca na Węgrzech

Szkolnictwo wyższe na Węgrzech

Języki na Węgrzech

www.om.hu/education

Węgierskie Ministerstwo Edukacji

www.campushungary.hu

Campus Hungary

źródło: Eurodesk Polska


aktualizacja: 26-07-2013

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni
agh_pl_220_300.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura WSPiA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności