Przepisy ogólne

Rozdział I

Przepisy ogólne

Art. 242. § 1. Pracownik może dochodzić swych roszczeń ze stosunku pracy na drodze sądowej. § 2. Przed   skierowaniem   sprawy   na   drogę   sądową   pracownik   może   żądać   wszczęcia   postępowania pojednawczego przed komisją pojednawczą.

Art. 243. Pracodawca i pracownik powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu ze stosunku pracy.


Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
UNS_220.jpg
boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Uniwersytet Gdański - 6
miniatura
miniatura MBA - Szkoła Biznesu PW
 
Polityka Prywatności