Odprawa rentowa lub emerytalna

Rozdział IIIa

Odprawa rentowa lub emerytalna

Art. 921. § 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

§ 2. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
Akademia_WSB_przeglad.jpg
WSPA_online_220.png
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni - 2
miniatura
 
Polityka Prywatności