Nagrody i wyróżnienia

Rozdział V

Nagrody i wyróżnienia

Art. 105. Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika.

Art. 106. i 107. (uchylone)


Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
WSE_220.gif

Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności