Stosunek pracy na podstawie mianowania

Oddział 3

Stosunek pracy na podstawie mianowania

Art. 76. Stosunek pracy nawiązuje się na podstawie mianowania w przypadkach określonych w odrębnych przepisach.


Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura SGGW - klon palmowy
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy - 7
 
Polityka Prywatności