Student NEWS - nr 43 - okładka
W numerze m.in.
 
Humor dnia
- Dlaczego w Wąchocku są gumowe drzewa?
- Bo córka sołtysa robi prawo jazdy.
- Żeby się na wietrze nie łamały
.            

Rejestracja firmy

 

Jeśli już wiesz, jaki rodzaj działalności chcesz prowadzić, zdecydowałeś, czy będziesz to robić sam czy w spółce i zebrałeś odpowiednie środki, by rozpocząć działalność, możesz zarejestrować firmę. W niektórych gminach działa już system jednego okienka, jednak w większości miast czy miejscowości będziesz musiał odwiedzić kilka urzędów i złożyć tam kilka druków.

Jeżeli wybierzesz jednoosobową działalność gospodarczą, pierwsze kroki powinieneś skierować do urzędu gminy, na terenie której mieszkasz (przebywasz z zamiarem stałego pobytu).

Rejestracja działalności w gminie

Tam znajduje się specjalny wydział, gdzie prowadzona jest ewidencja działalności gospodarczej. Gdy zgłosisz wykonywanie działalności gospodarczej, zostaniesz do niej wpisany przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) jako indywidualny przedsiębiorca. Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna - każdy może do niej zajrzeć bez żadnych opłat. Jednak w przypadku, gdy kontrahenci pochodzą z różnych stron Polski, może być z tym duży problem. Dlatego w takich przypadkach zwyczajowo przyjęło się, że przy zawieraniu umowy dołącza się do niej wyciąg z ewidencji potwierdzający, że dana firma w rzeczywistości istnieje oraz informujący, czym się ona zajmuje. Pamiętaj też, że takiego zaświadczenia będzie od Ciebie wymagał praktycznie każdy bank czy urząd.

Wpis do ewidencji niestety kosztuje. Z zasady jest to 100 zł, a jeżeli w przyszłości będziesz chciał zmienić jakiekolwiek dane, opłata za zmianę wpisu wyniesie 50 zł (dlatego, aby nie dokonywać zmian zbyt często, warto w zgłoszeniu jak najszerzej określić przedmiot działalności, nawet jeśli na razie zamierzasz trzymać się tylko jednej branży). Rada gminy może jednak wprowadzić zwolnienie od tych opłat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wizyta w ZUS

Jeśli już pomyślnie załatwisz wszystkie sprawy w urzędzie skarbowym, musisz skierować swoje kroki do następnego poborcy, mianowicie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jako przedsiębiorca co do zasady masz obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne, zarówno za siebie, jak i za pracowników, jeśli takich zatrudnisz. Chociaż w niektórych sytuacjach możesz być z tego obowiązku zwolniony. Niemniej jednak z reguły i tak powinieneś powiadomić ZUS o rozpoczęciu działalności (w ciągu 7 dni) składając odpowiedni formularz.

REGON

Każdy przedsiębiorca ma swój numer REGON, czyli dziewięciocyfrowy niepowtarzalny numer w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej, prowadzonym do celów statystycznych. Nadaje go urząd statystyczny województwa, po złożeniu przez przedsiębiorcę wniosku na formularzu RG-1. Jeśli działalność jest prowadzona w spółce cywilnej REGON jest nadawany spółce (a nie każdemu ze wspólników, mimo że to oni są przedsiębiorcami i każdy z nich oddzielnie musiał zarejestrować się w gminie). Wniosek o nadanie REGON możesz złożyć samodzielnie lub za pośrednictwem urzędu gminy (miasta).

Do wniosku składanego samodzielnie dołączasz odpis, wyciąg lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające podjęcie działalności gospodarczej. Nie musisz składać oryginału zaświadczenia czy odpisu z gminnej ewidencji podmiotów gospodarczych, wystarczy kserokopia dokumentu (przy składaniu wniosku powinieneś jednak przedłożyć oryginały do wglądu urzędnikowi).

Wizyta w banku

Po uzyskaniu numeru REGON możesz udać się do banku, aby założyć firmowe konto. Numer tego konta będziesz musiał potem podać wypełniając zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne NIP.

Co prawda nie wszyscy przedsiębiorcy muszą posiadać rachunek bankowy, zwłaszcza jeśli prowadzą działalność na niewielką skalę i rozliczają się z fiskusem w sposób uproszczony (ryczałtem ewidencjonowanym lub kartą podatkową), ale z reguły lepiej takie konto posiadać - choćby ze względu na obowiązek bezgotówkowego rozliczania się z ZUS. Za pośrednictwem konta bankowego będziesz też mógł płacić swoje podatki. Niestety, musisz się liczyć z comiesięcznymi opłatami za prowadzenie rachunku - rzędu od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych.

Wizyta w urzędzie skarbowym

Nawet jeśli ominiesz urząd skarbowy składając zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne NIP za pośrednictwem gminy, to i tak w niedługim czasie tu zawitasz, po pierwsze, aby uzupełnić formularz NIP o nadany Ci REGON i numer konta bankowego i po drugie, aby złożyć zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym i poinformować urząd o zaprowadzeniu stosownych ewidencji podatkowych. Poza tym, jeśli masz być podatnikiem VAT musisz też zarejestrować się dla celów tego podatku.

Każdy podatnik, który od początku działalności będzie płacić VAT (nie korzystając z żadnego zwolnienia) ma obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne dla celów tego podatku. Zgłoszenie rejestracyjne VAT składa się więc - podobnie jak NIP - na osobę fizyczną lub spółkę, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług, w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach VAT. Służy do tego specjalny druk VAT-R. By móc się zarejestrować, prócz złożenia prawidłowo wypełnionego druku trzeba uiścić opłatę skarbową w wysokości 152 zł. Urząd potwierdza zgłoszenie, wydając w tej sprawie decyzję administracyjną (VAT-5). Jeśli dane objęte tym zgłoszeniem się zmienią - trzeba je zaktualizować w terminie 7 dni.

Przedsiębiorca przed rozpoczęciem swej działalności musi też wybrać formę opodatkowania podatkiem dochodowym i odpowiednią ewidencję księgową.