Jak nauczyć się języka ciała

Siadaj każdego dnia z boku na co naj­mniej piętnaście minut i czytaj gesty in­nych ludzi, zdobywając przy tym świado­mość własnych zachowań. 

 

Funkcje społeczne, spotkania bizne­sowe i przyjęcia także są bardzo dobre. Chcąc studiować sztukę mowy ciała, mo­żesz iść na przyjęcie, przesiedzieć je samot­nie w kącie i spędzić ekscytująco czas tyl­ko obserwując rytuały mowy ciała innych ludzi! Telewizja także daje znakomite moż­liwości nauki niewerbalnej komunikacji. Wyłącz dźwięk i spróbuj zrozumieć, co się dzieje w pokazywanym materiale. Włącza­jąc dźwięk co pięć minut, będziesz mógł sprawdzić, do jakiego stopnia prawidłowo odczytujesz niewerbalne sygnały, a po pewnym czasie obejrzysz dowolny pro­gram telewizyjny z wyłączonym dźwię­kiem i zrozumiesz wszystko.

 

 

 

Fragmenty z książki
„Mowa ciała”.

Autor: Allan Pease.

Wydawnictwo "JEDNOŚĆ"

E-KSIĘGARNIA www.jednosc.com.pl

 

 

 
Polityka Prywatności