Inne czynniki wpływające na interpretację

O człowieku, który potrząsa rękami, mówimy zazwyczaj, że ma słaby charakter. Ale jeśli człowiek ma ręce chore na artretyzm, będzie nimi potrząsał, aby zmniejszyć ból.

 

Z kolei artyści, muzycy, chirurdzy i ci wszyscy, których praca wy­maga delikatnych i zręcznych rąk, general­nie unikaj ą potrząsania dłońmi, ale jeśli już muszą to zrobić, uczynią to na sposób po­dobny do tego, który wykorzystuje czło­wiek chory na artretyzm.

 

Ktoś, kto nosi źle dopasowane lub cia­sne ubranie, może nie być zdolny do wyko­nywania pewnych gestów, a to może wpły­wać na mowę jego ciała. Dotyczy to mniej­szości, ale jest ważne, aby zrozumieć, jaki wpływ mogą mieć fizyczne ograniczenia czy niemożności na ruchy ciała.

 

 

 

Fragmenty z książki
„Mowa ciała”.

Autor: Allan Pease.

Wydawnictwo "JEDNOŚĆ"

E-KSIĘGARNIA www.jednosc.com.pl

 

 

 
Polityka Prywatności