FAŁSZOWANIE MOWY CIAŁA

Często zadawane pytanie brzmi: „Czy możliwe jest sfałszowanie własnej mowy ciała?" Generalnie odpowiedź brzmi „nie", ponieważ widoczna staje się niezgodność pomiędzy zasadniczymi gestami, mikrosygnałami ciała i wypowiadanymi słowami. Na przykład otwarte dłonie są kojarzone ze szczerością, ale kiedy fałszerz trzyma je właśnie w taki sposób i uśmiecha się miło do ciebie równocześnie kłamiąc, zdradzą go mikrogesty. Jego źrenice mogą się zwę­zić, jedna brew unieść się do góry albo obniżyć się kącik ust. Te drobne ruchy za­przeczają gestowi otwartych dłoni i miłe­mu uśmiechowi. W efekcie odbiorca prze­staje wierzyć w to, co słyszy.

 

Wygląda na to, że ludzki umysł posiada mechanizm obronny, który rejestruje „odchyły", gdy otrzymuje serie niezgodnych informacji niewerbalnych. Jednak istnieją pewne przypadki, w których mowa ciała celowo jest fałszowana po to, aby osiągnąć pewną przewagę. Przyjrzyjmy się choćby wyborom Miss Świata albo Miss Universum, w których każda uczestniczka wyko­rzystuje precyzyjnie wyuczone ruchy ciała, aby dać wrażenie ciepła i szczerości. Są one wystudiowane do tego stopnia, że każda z dziewczyn może przekazywać te sygnały sędziom i otrzymywać od nich dużo punk­tów, ale nawet eksperci mogą zafałszować mowę ciała tylko na krótki czas i ostatecz­nie ciało zacznie emitować sygnały niezależ­ne od zaplanowanego działania. Wielu polityków jest specjalistami w zafałszowy­waniu mowy ciała po to, aby przekonać swoich wyborców np. do programu wybor­czego. O tych, którzy stosuj ą to z powodze­niem, mówi się, że mają „charyzmę".

 

Twarz jest wykorzystywana do ukrywa­nia kłamstwa znacznie częściej niż inne partie ciała. Wykorzystujemy uśmiechy, skinienia i mrugnięcia, aby ukryć fałszer­stwo, ale niestety dla nas, sygnały naszego ciała mówią prawdę i zachodzi utrata zgod­ności pomiędzy ruchami ciała a tym, co wyraża nasza twarz. Badanie sygnałów twarzy jest sztuką samą w sobie.

 

Podsumowując, trudno jest fałszować mowę ciała przez dłuższy czas, ale dobrze jest nauczyć się i wykorzystywać pozytyw­ne, otwarte gesty do komunikowania się z innymi oraz wyeliminować gesty, które mogą wysyłać negatywne sygnały. Może to znacznie polepszyć nasze relacje z innymi ludźmi.

 

 

 

Fragmenty z książki
„Mowa ciała”.

Autor: Allan Pease.

Wydawnictwo "JEDNOŚĆ"

E-KSIĘGARNIA www.jednosc.com.pl

 

 

 
Polityka Prywatności