Kółko lub gest OK

 

Ten gest został spopularyzowany w USA we wczesnych latach XIX wieku najprawdopodobniej przez gazety, które w tym czasie rozpoczęły szaleństwo stoso­wania inicjałów do skrótowego wyrażania powszechnie używanych sformułowań.

 

Ist­nieje wiele wyjaśnień, co oznacza skrót „OK." Niektórzy uważają, że pochodzi on od określenia „all correct" (wszystko w po­rządku), które mogło zostać błędnie zapi­sane jako „oll correct". Inni przyjmują, że „OK." jest opozycyjne do KO oznaczają­cego nokaut. Jeszcze inni są pewni, że to skrót od „Old Kinderhook", miejsca uro­dzin jednego z XIX-wiecznych prezyden­tów, który wykorzystał inicjały tej nazwy jako slogan w kampanii prezydenckiej.

 

Prawdopodobnie nigdy nie ustalimy, któ­ra z tych wersji jest prawdziwa, ale wyglą­da na to, że kółko zrobione ze złożonych palców - kciuka i wskazującego - oznacza literę „O", czyli pierwszą w skrócie OK. Jest on powszechnie zrozumiały w krajach anglojęzycznych, ale choć dosyć szybko wszedł do powszechnego użycia w innych krajach Europy i Azji, w pewnych miejs­cach ma inne źródło i znaczenie. Na przy­kład we Francji oznacza zero, w Japonii może oznaczać pieniądze, a w niektórych państwach śródziemnomorskich symboli­zuje otwór jest i często stosowany na ozna­czenie mężczyzn o skłonnościach homoseksualnych.

 

Doświadczeni podróżnicy wiedzą, że warto stosować stare porzekadło: „Jeśli wejdziesz między wrony, krakaj jak i one". Tym sposobem można uniknąć wielu kło­potliwych okoliczności.

 

W Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii kciuk uniesiony do góry ma trzy znaczenia; jest powszechnie stosowany przez autostopowiczów zatrzymujących sa­mochody; oznacza, że wszystko jest w po­rządku; gdy kciuk jest sztywno wyprosto­wany w górę, staje się obelżywym gestem oznaczającym „mam cię gdzieś" albo „wsadź go sobie". W niektórych krajach, np. w Grecji, główne znaczenie to „wy­pchaj się", bez trudu można więc sobie wyobrazić, jak w kraju Homera odbierany jest australijski autostopowicz próbujący w ten sposób zatrzymać samochód! Gdy Włosi liczą od jednego do pięciu, wycią­gnięty kciuk oznacza „jeden", wskazujący - „dwa" itd. Z kolei większość Australij­czyków, Amerykanów i Anglików rozpo­czyna liczenie od palca wskazującego, a kciuk oznacza „pięć".

 

Kciuk jest także wykorzystywany, w kombinacji z innymi gestami, jako sy­gnał mocy i przewagi albo w sytuacjach, gdy inni ludzie próbuj ą trzymać nas w gar­ści. W jednym z kolejnych rozdziałów bliżej przyjrzymy się wykorzystywaniu kciuka w tych szczególnych znaczeniach.

 

 

Fragmenty z książki
„Mowa ciała”.

Autor: Allan Pease.

Wydawnictwo "JEDNOŚĆ"

E-KSIĘGARNIA www.jednosc.com.pl

 

 

 

 

 

 
Polityka Prywatności