Zdrowie

Dostęp do opieki zdrowotnej

Jeżeli jesteś obywatelem jednego z państw członkowskich UE i nagle zachorujesz lub ulegniesz wypadkowi w trakcie pobytu w jednym z krajów UE, w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii, masz prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na takich samych zasadach i za taką samą cenę jak osoby ubezpieczone w danym kraju.

Każde państwo posiada własne przepisy w zakresie publicznej służby zdrowia. W niektórych krajach leczenie jest bezpłatne, w innych chory musi ponieść część kosztów, a w jeszcze innych trzeba uiścić pełną opłatę i potem ubiegać się o jej zwrot. Dlatego należy zachować wszystkie rachunki, recepty i pokwitowania. O zwrot należy się ubiegać w kraju, który odwiedzamy, lub, jeśli nie jest to możliwe, po powrocie do domu.
Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego potwierdza, że jesteś ubezpieczony w kraju UE, usprawnia procedury i przyspiesza zwrot kosztów. Kartę możesz otrzymać bezpłatnie od swojego krajowego ubezpieczyciela. W niektórych krajach dane dotyczące europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego są umieszczane na odwrocie krajowej karty ubezpieczeniowej, w innych wydaje się osobne dokumenty.

Ubezpieczenie podróżne

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego nie zastępuje ubezpieczenia podróżnego, ponieważ może nie pokrywać wszystkich kosztów leczenia i nigdy nie obejmuje kosztów transportu powrotnego do kraju. Warto zatem wykupić dodatkowe ubezpieczenie podróżne od tych rodzajów ryzyka.

Leki

Jeżeli zażywasz leki wydawane na receptę i zabierasz je w podróż, weź ze sobą również receptę. Nie zabieraj ich więcej, niż potrzebujesz na własny użytek w czasie podróży, ponieważ duże ilości lekarstw mogą wzbudzać podejrzenia. Nowe ogólnounijne przepisy dotyczące recept transgranicznych ułatwią uzyskanie przepisanych leków podczas pobytu za granicą.

Szczepienia


Ogólnie rzecz biorąc, od podróżujących po UE nie wymaga się szczepień. Istnieją jednak pewne wymogi lub zalecenia związane z podróżami do niektórych terytoriów zamorskich Unii Europejskiej. Zanim wyjedziesz, zasięgnij informacji u lekarza.

Kąpieliska

Na terenie UE obowiązują surowe normy dotyczące jakości wody w kąpieliskach, a ogólna jakość wody pozostaje wysoka. Ponad 94% z 22 tys. kąpielisk nadmorskich oraz tych położonych nad jeziorami i rzekami w UE spełnia obecnie minimalne normy jakości wody. Informacje na temat jakości wody w tych kąpieliskach są podawane z wykorzystaniem urzędowych symboli. Ponadto dobrowolne programy, takie jak niebieska flaga, informują, że na plaży czy na przystani spełniono szczegółowe normy jakości wody, a także osiągnięto standardy bezpieczeństwa, usług, ochrony środowiska i informacji.


© Unia Europejska
Podróże po Europie 2014-2015

Polityka Prywatności