Pieniądze

Euro

Obecnie euro używa ponad 60% obywateli UE, czyli ponad 334 miliony osób w 18 krajach UE.

Symbolem euro jest znak €. Banknoty euro są takie same we wszystkich krajach, przy czym każde państwo emituje własne monety o wspólnym awersie, a odmiennym w zależności od kraju rewersie, na którym widnieje wzór narodowy. Wszystkie banknoty i monety mogą być używane we wszystkich krajach UE, które przyjęły euro, włączając wiele z ich terytoriów zamorskich.

W porozumieniu z UE Andora, Monako, San Marino oraz Watykan używają euro jako waluty krajowej. Niektóre kraje i terytoria, takie jak Czarnogóra i Kosowo, używają euro jako faktycznej waluty (przyjęły ją jednostronnie).

W krajach europejskich znajdujących się poza strefą euro wiele hoteli, sklepów i restauracji, zwłaszcza w regionach turystycznych, przyjmuje płatności zarówno w euro, jak i w walucie krajowej, chociaż prawo wcale tego nie wymaga.

Gotówka i karty płatnicze


Koszty wypłaty gotówki w euro z bankomatów na całym terytorium UE wynoszą obecnie tyle samo co koszty wypłaty na terenie własnego kraju z bankomatu nienależącego do banku prowadzącego dane konto. Opłata za dokonanie transakcji w euro debetową lub kredytową kartą płatniczą wynosi tyle samo, niezależnie od tego, czy transakcji dokonało się we własnym kraju czy na terenie UE. Opłaty za polecenie przelewu lub płatności za pomocą polecenia zapłaty w euro również wynoszą tyle samo, niezależnie od tego, czy płatności wysyłane są na konto w banku krajowym czy do innego państwa członkowskiego. Oczywiście opłaty za różnego rodzaju transakcje mogą znacznie się różnić w zależności od banku.

Płatności międzynarodowe w innych walutach nie są objęte tymi przepisami.

Jeśli przy wkraczaniu na terytorium Unii lub przy opuszczaniu go posiada się kwotę od 10 tys. euro wzwyż w gotówce (lub jej odpowiednik w innych walutach), należy zgłosić ją organom celnym.


© Unia Europejska
Podróże po Europie 2014-2015

Polityka Prywatności