Niezbędne dokumenty

Dla obywateli UE

Paszport lub dowód osobisty

22 kraje UE zlikwidowały wszelkie kontrole na dzielących je granicach wewnętrznych. Było to możliwe dzięki układowi z Schengen, stanowiącemu część prawa UE. Jego postanowienia likwidują wszelkie kontrole na granicach wewnętrznych, w zamian ustanawiając skuteczną kontrolę na granicach zewnętrznych UE i wprowadzając wspólną politykę wizową. Wszystkie kraje UE, z wyjątkiem Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Irlandii, Rumunii i Wielkiej Brytanii, są pełnoprawnymi członkami Schengen. Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria są również członkami Schengen, lecz nie należą do UE.

Oznacza to, że wybierając się w podróż do tych sześciu krajów niebędących członkami Schengen czy wracając z takiej podróży lub wjeżdżając na obszar UE albo opuszczając go, na zewnętrznej granicy trzeba okazać ważny paszport lub dowód osobisty.

Podróżując po UE, należy mieć je przy sobie, ponieważ mogą być potrzebne do celów identyfikacji lub bezpieczeństwa. Zanim udasz się w podróż poza UE, sprawdź, jakie dokumenty są wymagane przez państwo, do którego się wybierasz. Jedynym ważnym dokumentem tożsamości jest dokument wydany przez organy krajowe.

Dziecko musi mieć własny paszport lub dowód osobisty.

Wizy

Do podróżowania w ramach UE nie są potrzebne wizy.


Dla obywateli państw spoza UE


Paszport

Potrzebny jest ważny paszport.

Wizy

Obywatele 41 krajów nie potrzebują wizy, aby przebywać na terytorium UE przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Do krajów tych należą m.in. Australia, Japonia, Kanada, Nowa Zelandia i Stany Zjednoczone. Wykaz krajów, których obywatele muszą uzyskać wizę, udając się do Wielkiej Brytanii lub Irlandii, różni się nieco od analogicznego wykazu dla pozostałych krajów UE. Należy złożyć wniosek o wizę w konsulacie lub ambasadzie kraju, do którego się udajemy.

Jeżeli otrzymasz wizę jednego z państw w pełni stosujących postanowienia Układu z Schengen, automatycznie pozwala Ci ona podróżować po pozostałych krajach obszaru Schengen. Ponadto, jeżeli posiadasz ważne pozwolenie na pobyt w jednym z krajów obszaru Schengen, to jest ono równoważne wizie. Możesz jednak potrzebować oddzielnej wizy, wybierając się do krajów spoza obszaru Schengen.


© Unia Europejska
Podróże po Europie 2014-2015

Polityka Prywatności